ReadyPlanet.com


ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนคำอธิบายรายวิชาค่ะ


 เนื่องจากหนูได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงหลักสูตร และต้องมีการสร้างรายวิชาใหม่ขึ้นมา หนูอยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการเขียนคำอธิบายรายวิชาว่าหนูจะเริ่มต้นอย่างไรดีคะ เค้ามีหลักการเขียนมั้ยคะ เพราะไม่อยากจะ ไปลอกที่อื่นๆ มากนักค่ะผู้ตั้งกระทู้ ครูฝึกหัด :: วันที่ลงประกาศ 2020-12-08 22:12:10 IP : 110.169.68.155


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4179978)

 หลักการเขียนคำอธิบายรายวิชามีค่ะ แต่แบบแผนการเขียนหลากหลายแบบได้ แต่ถ้าเราจะเขียนต่างแบบกับที่คนอื่นทำ ก็ไม่ง่ายนักหรอกค่ะ ในชีวิตจริง เพราะที่ทำงานของเรา มักจะบังคับให้เราเขียนให้เป็นแบบแผนเดียวกันหมด ผิดกับต่างประเทศที่เขาจะเขียนกันได้หลากหลายแบบ แม้แต่อยู่ รร. เดียวกัน หรือ มหาวิทยาลัยเดียวกัน

การเขียนคำอธิบายรายวิชามีอยู่ 2 ประเด็น คือ จะเขียนอะไรลงไป และ จะมีแบบแผนการเขียนอย่างไร

จะเขียนอะไรลงไป เราต้องรู้ก่อนว่า คำอธิบายรายวิชา ทำหน้าที่อะไร คำอธิบายรายวิชา เป็นข้อมูลที่สื่อสารให้ คนตรวจหลักสูตรว่า หลักสูตรเรามีคุณภาพหรือไม่ เขาก็จะดูที่ชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เป็นหลัก ถัดมา เมื่อนำมาใช้ คำอธิบายรายวิชาก็จะเป็นข้อมูลที่จะบอกคนสอนว่าจะต้องสอนอะไร อย่างไร และคนเรียนก็รับรู้ด้วย

ในมหาวิทยาลัยของไทย จะเขียนโดยระบุว่า รายวิชานี้ จะเรียน จะศึกษาเร่ื่องอะไรบ้าง ก็เขียนกันเป็นหัวข้อ  ท่อน ๆ ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ก็ไม่รู้ว่า จะจุด full stop ที่ตรงไหน เพราะไม่เป็นประโยค พอเอามาเตรียมสอน ก็ตัดหัวข้อพวกนั้นแหละมาวางเป็นหัวข้อที่จะสอน ซึ่งไม่ผิด แต่ก็มีวิธีการที่ดีกว่าที่จะทำแบบนี้ ได้อีกหลายวิธี

ส่วนของ รร. ให้ข้อมูลเยอะกว่า คือไม่ได้บอกว่าจะเรียนเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นแบบของมหาวิทยาลัย แต่จะบอกว่า คนเรียนจะได้ศึกษาอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร เพราะอะไร หรือเพื่อให้ คนเรียนได้อะไร แบบแผนการเขียน ก็ถูกสอนสั่งกันมา แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นกันทั่วทั้งประเทศ ว่าต้องเขียนอย่างน้อยสองย่อหน้า ย่อหน้าแรก บอกว่า นร.จะเรียนอะไร มีวิธีการเรียนอย่างไร ซึ่งก็เขียนแบบไปเร่ื่อย ๆ ทุกวิชาเหมือนกัน ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ จำแนก ว่าไปแบบนี้ทุกวิชา สื่อให้รู้ว่า นร.จะได้เรียนอะไร ถัดมาย่อหน้าที่สองก็จะบอกว่าเพื่ออะไร เพื่อให้ นร. ได้อะไร การเขียนคำอธิบายรายวิชามีหลากหลายแบบ หลากหลายรสชาติมาก ไม่ใช่ว่าต้องเขียนด้วยสูตรนี้ นะคะ อย่าเข้าใจผิด

จะเห็นได้ว่ คำอธิบายรยวิชา จะระบุสิ่งที่ต้องเรียน ต้องสอน เหมือนกัน ทั้งของ รร. และ ม. แต่ รร. จะบอกด้วยว่า เรียนอย่างไร แต่ไม่ได้จริงจังกับคำกิริยาการเรียนการสอนพวกนี้สักเท่าไรหรอกค่ะ และชี้ให้เห็นจุดประสงค์ เพ่ื่อผู้เรียนจะได้ประโยชน์อะไร ที่คาดหวังจะให้เขาได้

ของต่างประเทศ ก็ไม่ต่างกับของไทย นักหรอกค่ะ สำหรับ มหาวิทยาลัย ถ้ารายวิชาไหนมีความพิเศษ เป็นจุดเน้น จุดเด่น เขาจะระบุลงไป เช่น รายวิชานี้เป็น research-based learning นะ หรือ project-based นะ problem-based นะ อะไรแบบนี้ รายวิชานี้ จะมีการไปฝึกงาน ทัศนศึกษา ได้ไปดูงาน กับสถานประกอบการนะ ซึ่งบางรายวิชา ของ ม. ในประเทศไทย ก็มีการเขียนแบบนีั้ลงไปในรายวิชาเช่นกัน  หรือรายวิชานี้ จะได้พบปะกับ expert นะ รายวิชานี้ จะต้องมีการนำเสนองานในการประชุม conference นะ แบบนี้เป็นต้น นั่นคือ อะไรที่เป็นกิจกรรมที่มีความพิเศษจากปกติทั่วไป เขาจะระบุไว้ในคำอธิบายรายวิชาด้วย

เช่นเดียวกับ ของ รร. ก็เขียนทำนองที่ว่านี้ ลงไปในคำอธิบรายวิชาด้วย รายวิชาที่มีการบริหารจัดการเป็นพิเศษ เขาก็จะระบุไว้ในคำอธิบายรายวิชาเลย สถานภาพของรายวิชานี้ สำหรับเด็กที่มีเงื่อนไข มีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเรียนได้ นี่เขาก็เขียนลงไปในคำอธิบายรายวิชา ของ รร. เช่นกัน

ดังนั้น ส่วนที่แตกต่างกัน ของไทย และต่างประเทศ ก็คือ ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นพิเศษเฉพาะของรายวิชา ทั้งในแง่สิ่งที่จะเรียน งานที่คนเรียนจะต้องทำ และวิธีการเรียน ที่ไม่ใช่เขียนแบบวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อะไรแบบไทย รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นความพิเศษ  เขาจะระบุลงไปในคำอธิบายรายวิชา ซึ่งประเทศไทย ไม่ได้เขียนข้อมูลพวกนี้ลงไปในคำอธิบายรายวิชา

ส่วนเขียนอย่างไร นี่ต่างกันมากเลย ของไทยเราเขียนแบบเป็นทางการมาก อ่านแล้วไม่น่าเรียน ไม่น่าสอน เขาจะไม่เขียน list แจกแจง หัวข้อเนื้อหาลงไป แต่เขาจะใช้ภาษาเขียนรวบความ คำอธิบายรายวิชาของต่างประเทศจึงมักสั้น กระชับ แต่ของเรายาวมากก เพราะเนื้อหาอะไรใส่ลงไปหมด โดยเฉพาะ ของ รร.

และเขาจะเขียนแบบเล่า พรรณนาความ ภาษาจึงไม่แข็ง  บางทีก็ชี้ให้เห็นความเป็นเหตุเป็นผล มีการขยายความ รวมอยู่ในคำอธิบายรายวิชา เขียนแบบเล่าเรื่องก็มี จะไม่มา list content ลงไป เป็นพืด เป็นท่อน ๆ แบบของไทย เรียกว่า "น่าอ่าน" ชวนให้ "น่าเรียน"

ขอชื่นชม นะคะ แค่ อจ. กล้าคิดที่อยากจะเขียนให้ไม่เหมือนกับที่เขียน ๆ กัน นี่ก็น่าช่ื่นชมมากเลยค่ะ ถือเป็นความกล้าหาญ แต่ ผู้บริหาร  จะกล้า ให้ อจ.ทำมั้ย นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้า อจ.ได้มีโอกาส เขียนนอกกรอบ จากที่ทำกัน ก็เป็นความโชคดีของ อจ. นะคะ 

คำอธิบายรายวิชา ไม่ใช่สักแต่ว่าเขียนตามพิธีกรรมการทำหลักสูตร  แต่คำอธิบายรายวิชาที่สามารถเขียนสื่อสาร  ดูมีชีวิต โดนใจ จูงใจ คนสอน และ คนเรียน นี่ได้กำไร ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มสอน เริ่มเรียน แล้วละค่ะ

โชคดี นะคะ อจ. ถ้าได้เขียนอะไรแบบสร้างความแตกต่าง ก็นำมาเล่าสู่กันฟังบ้าง นะคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2020-12-09 16:15:23 IP : 101.109.126.9[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.