ReadyPlanet.com


สงสัยเกี่ยวกับประเภทของข้อสอบ


 เนื่องจากผมสนใจในความรู้ด้านการประเมินและการสร้างข้อสอบโดยเฉพาะสำหรับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษแต่จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆก็พบบางรายละเอียดที่ยังน่าสงสัย จึงขอสอบถามดังนี้ครับเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น

1.หากการประเมินแบบ traditional assessment เน้นที่การทดสอบความรู้หรือทักษะโดยให้ผู้เรียนตอบหรือแสดงความรู้ความคิดโดยตรงทางเดียวตามโจทย์ และการประเมินแบบ alternative assessment เป็นการประเมินทักษะปฏิบัติหรือประเมินจากหลักฐานใดๆที่ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะหลายๆอย่างร่วมกันได้

ถ้าอยางนั้น ในกรณีอย่างเช่น 1) อ่านโจทย์และอ่านตัวเลือกแล้วให้ผู้เรียนเลือก choice ด้วยวาจา หรือ 2) อ่าน passage และคำถามให้ฟังแล้วให้ผู้เรียนตอบคำถามครูด้วยวาจาทีละข้อ การประเมินแบบเน้นจะ claim ได้ว่าเป็นอะไรครับระหว่าง traditional กับ alternative 

2.ตามความเข้าใจทั่วไป ข้อสอบข้อเขียนแบบ objective ก็คือมีคำตอบตายตัว ส่วน subjective ก็คือตอบถูกได้หลายแง่มุม แล้วถ้าเป็นข้อสอบภาคปฏิบัติล่ะครับ ถือว่าเป็น objective ได้เมื่อไรและเป็น subjective ได้เมื่อไรครับ

อย่างเช่น สั่งผู้เรียนด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ แล้วผู้เรียนปฏิบัติตามได้ถูกอย่างที่สั่ง นี่คือการสอบปฏิบัติแบบ objective หรือเปล่าครับ แล้วถ้าจะทดสอบการปฏิบัติแบบ subjective จะเป็นอย่างไรครับ

3. อยากทราบว่าข้อสอบสำหรับการประเมินแบบ alternative เช่นให้เขียนเรียงความ การสร้างผลงานต่างๆ การสาธิค หรือ การปฏิบัติต่างๆในสภาพจริง การจะดูค่าความเที่ยง ความตรง ค่าอำนาจจำแนกโดยวิธีการที่เหมือนหรือต่างจากข้อสอบแบบ traditional อย่างไรครับในเมื่อการทดสอบแบบนี้เปิดกว้างต่อความแตกต่างของคำตอบและความหลากหลายของศักยภาพได้มากกว่า  

 ผู้ตั้งกระทู้ volvo :: วันที่ลงประกาศ 2021-01-09 01:19:35 IP : 58.8.0.207


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4185789)

 1. alternative assessment พูดกันมาเมื่อ 30-40 ปีก่อน เพื่อกระตุกให้คิดกันว่า เวลาจะประเมิน นร. อย่าคิดแต่ว่าต้องประเมินด้วยข้อสอบอย่างเดียวนะ ประเมินอื่น ๆ ได้อีกตั้งเยอะแยะ คำนี้จึงเกิดขึ้นมา เพื่อแสวงหาทางเลือกว่าเราจะประเมินด้วยวิธีใดได้อีกบ้างถ้าไม่ใช้ข้อสอบ จากนั้น นักวิชาการก็พยายามค้นหา เสนอแนวคิดเรื่องการประเมินกันมากขึ้น ๆ ไปจนถึงว่าอย่ามองการสอนกับการประเมินว่าเป็นคนละเรื่องนะ มันเรื่องเดียวกัน สอนอะไร ก็ประเมินเลย ไม่ต้องมารอจังหวะฤดูกาลจะประเมิน คือประเมิน

ปัจจุบัน ถ้าจะมาแปลเพียงว่า การประเมินด้วยอะไรที่ไม่ใช่ข้อสอบ เป็นประเมินทางเลือก โดยไม่มองบริบทอะไรเลย ดิฉันว่าก็ไปพยายามแปลคำคำนี้แบบตรง ๆ มากเกินไป การประเมินด้วยการให้ นร.ไปปฏิบัติ ไปทำโครงงาน ไปสัมภาษณ์ อะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เหมือนแต่ก่อน มันเป็นความรู้จนเป็นธรรมดาไปแล้ว การจะมองว่า ประเมินอะไรเป็น alternative ass. ไหม มองจากตัวเองดีกว่า หรือมองจาก รร.ของเรา สังคมของเรา บริบทที่เราอยู่ ถ้าไม่เคยทำแบบนั้น มาก่อนเลย แล้วมาทำ สิ่งนั้นก็เป็น alternative สำหรับเราได้ ดังนั้น ตย.ที่ อจ. ยกมา ก็ถือเป็น alternative ass ของ อจ.ได้ ค่ะ แม้เป็นข้อสอบ แต่แทนที่จะให้เขียน เปลี่ยนมาเป็นพูด ก็เป็น alternative ได้

2. objective test กับ subjective test พูดในนัยของประเภทของการประเมินด้วยข้อสอบค่ะ อะไรที่ได้คำตอบแน่นอน ฟันธง ก็เป็น objective ออกตามวัตถุประสงค์หนึ่ง ๆ ว่า ถ้าแบบนี้ละก็ คำตอบต้องแบบนี้ แต่ถ้าคำตอบมันเป็นไปได้หลายแง่มุมต้องอธิบาย ขยายความ ดูบริบทแวดล้อมหลายอย่าง ที่ไม่สามารถประมวลสรุปออกมาได้แน่นอนว่า ต้องคำตอบแบบนี้ ๆ นี่ก็เป็น subjective

แต่การประเมินด้วยการให้ นร.ปฏิบัติ ทำให้ดู เป็นการประเมินคนละประเภทกับข้อสอบ เอา objective test กับ subjective test มาเทียบ ไม่ได้ค่ะ ถือเป็นประเมินคนละประเภท แต่ถ้า อจ.จะเอาความหมายของ คำว่า objective กับ subjective มาเทียบกับการประเมินแบบ performance ก็น่าจะประยุกค์ได้ นะคะ เช่น อจ. ให้ นร.ทำอะไร เช่น แก้ปัญหา แล้วดูแต่เฉพาะว่า ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา ตามขั้น ไหม ครบไหม  ลำดับถูกไหม ประเมินได้เป๊ะ ๆ แบบนี้ ไม่ตีความในแง่อื่น ๆ เลย นี่ก็เป็น objective แต่ถ้า อจ.ประเมิน โดยให้ นร. role play นี่ก็ประเมิน subjective ได้ แต่อย่าเรียกเป็น objective test หรือ subjective test ไม่ได้ เพราะเป็นวิธีการประเมินคนละประเภท

3. ทำได้หลายแบบค่ะ เช่นใช้สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม ให้ประเมินเครื่องมือของเรา แล้วให้เขาแสดงความคิดเห็น หรือประเมินในเชิงตรวจสอบเนื้อหา รายละเอียดคำสั่ง คำชี้แจง ลักษณะงานที่ให้ทำ เขียนโอเคไหม ตรงตามที่เราต้องการจะประเมินแบบนี้ ๆ ไหม ก็ใช้ประเมิน content validity ให้ผู้ทรงความรู้มาประเมิน ให้เรา หรือไปทดลองใช้ก่อนเลย แล้วเก็บข้อมูล เอามาปรับปรุงพัฒนา 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2021-01-14 08:28:35 IP : 113.53.150.152


ความคิดเห็นที่ 2 (4186105)

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ขอทวนความเข้าใจนะครับ

 

 จากคำตอบข้อ 1 ตามที่ผมยกตัวอย่างมา ในกรณีที่ครูมีเอกสารมาให้ แล้วนักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคำที่เห็น หรืออาจจะพูดว่า true/false เมื่อได้ยินครูอ่านโจทย์ให้ฟัง แม้จะมีคำตอบที่ตรวจได้แค่ถูกให้ 1 ผิดให้ 0 อย่างตรงไปตรงมา ก็ถือว่าเป็น alternative assessment แบบ objective ได้ ถูกมั๊ยครับ แม้การสอบแบบนี้จะให้ผลไม่ต่างไปจากการใช้เอกสารข้อสอบอย่างเดิมๆที่เป็น traditional ที่ทำกันมาก็ตาม 

 

ส่วนในกรณีที่เป็นการประเมินจากเอกสารเช่น เรียงความ รายงาน หรือแม้แต่จะเป็นการสาธิต การแสดง และการปฏิบัติในสภาพจริงอื่นใดที่จำเป็นต้องประเมินคุณสมบัติหลายอย่างร่วมกัน (อย่างเช่นคนจะ present เก่งก็ต้องประเมิน grammar vocab organization delivery และอื่นๆด้วยว่าดีหรือไม่และดีมากน้อยเพียงใด) นี่ก็คือการประเมินแบบ alter อยู่แล้ว ใช่มั๊ยครับ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น volvo วันที่ตอบ 2021-01-16 23:39:10 IP : 115.87.49.156


ความคิดเห็นที่ 3 (4186119)

 คำถามหลังใช่ค่ะเป็น alternative ass. แต่อย่าเรียกว่าเป็น subjective test

คำถามแรกถ้าตีัความตามความหมายที่รู้กันของคำว่า alternative ass. เมื่อไรยึดแต่การสอบอย่างเดียว  สอบข้อเขียน เขาก็ไม่เรียกว่าเป็น alternative ass. เพราะลึก ๆ เดิม เขามองว่า ถ้าประเมินด้วยการไม่ใช้ข้อสอบได้มั้ยล่ะ นี่คือความหมายของคำว่า ทางเลือกในการประเมิน เมื่อไรใช้ข้อสอบก็ยังเป็นประเมินแบบเดิม แม้ว่าจะเป็นการสอบ ตอบ กาถูก/ผิด เติมคำตอบสั้น ๆ นี่ก็ยังเป็นประเมินที่เป็นแบบเดิม

แต่ส่วนตัวในความเห็นของดิฉัน ที่ดิฉันว่าไป คือ ถ้ามองคำว่าทางเลือก ให้มันกว้างขึ้น อย่าติดกรอบแค่ความหมายนี้ มองที่ตัวเอง อะไรที่ตัวเองเคยทำแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ไม่หลากหลาย ลองแสวงหาทางเลือกอื่นๆ อีกไหม ดังนั้น ถ้า อจ.เคยสอบด้วยข้อเขียน จะเป็นปรนัย อัตนัย จับคู่สัมพันธ์ ถูก/ผิด นี่ก็ไม่ใช่ ทางเลือก แต่ถ้า อจ.บอกว่า อจ.มีข้อสอบ แล้วให้ นร.ตอบด้วยการพูด แทนการเขียน ขีด กา ส่วนตัวดิฉันว่า นี่เป็นทางเลือกใหม่ ของ อจ. เพราะแม้เป็นข้อสอบ แต่การที่ อจ.ให้ นร.พูด แทนการกา ขีด เขียน มันทำให้เราได้ค้นหาความสามารถของ นร. ในทางเลือกอื่น ที่แตกต่างจากเดิมค่ะ

ถ้าเราเอาคำว่าทางเลือก มาใช้อย่างมีชีวิต ไม่ติดตำราความหมาย มันจะทำให้เราไม่ยึดกรอบ ติดอยู่กับที่ ทำแบบเดิม ๆ อยากคิดหาทางเลือกอื่น ๆ ไม่ซ้ำซากจำเจ ตัวของเราเองก็ได้พัฒนาไปด้วย มันเป็น alternative สำหรับเรานะคะ ทางเลือกใหม่ของเรา ถ้าบอกว่า ประเมินด้วยการปฏิบัติ คำคำนี้ มันไม่ใหม่หรอก ธรรมดา ใคร ๆ ก็รู้แล้วสมัยนี้ ถ้าเราประเมินอะไรแต่ปฏิบัติอย่างเดียวล้วน ๆ เลยนะคะ นี่พูดแบบเว่อร์ ๆ ให้เห็นภาพ การประเมินแบบปฏิบัตินี่ ก็ไม่ใช่ alternative แล้ว มันซ้ำซาก อยู่อย่างเดียว ได้ข้อมูลอย่างเดียว แบบเดียว กลายเป็นประเมินด้วยข้อสอบ กลายเป็นทางเลือกใหม่ของ อจ.ก็ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2021-01-17 07:38:13 IP : 1.4.162.122


ความคิดเห็นที่ 4 (4186188)

 ขอบคุณครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น volvo วันที่ตอบ 2021-01-17 18:36:08 IP : 58.8.19.190[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.