ReadyPlanet.com


เรียนสอบถามคณาจารย์ค่ะ


จากผลการประเมินระดับคณะ  ผู้ประเมินให้ข้อคิดเห็นว่าคณะยังไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน(Work-integrated Learning : WIL) ที่ชัดเจน กระผมในฐานะผู้เข้าฟัง อยากขอความรู้ว่า (Work-integrated Learning : WIL) นั้นจัดอย่างไรให้ชัดเจน เขียนแผนโดยบูรณาการใน มคอ.3 อย่าไรให้ชัดเจน ทั้งนี้ในคณะมีการจัดหลักสูตรศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และครุศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดก็มีการฝึกงานอยู่แล้วค่ะ

 

กราบขอบพระคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ อาจารย์มาใหม่ราชภัฏ :: วันที่ลงประกาศ 2020-11-09 19:55:32 IP : 49.48.231.105


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4176164)

 WIL ไม่ใช่วิธีสอนที่จะมีขั้นตอนการสอน นะคะ คำว่าไม่มีแผนจัดการเรียนรู้ เลย งง ไม่เข้าใจ WIL เป็นแนวคิดให้เรียนอะไรแล้วบูรณาการเรื่องการทำงาน บริบทของการทำงาน ผสมผสานเข้าไปด้วยในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในระดับหลักสูตร  อจ.อาจมีรายวิชาเช่น ฝึกงาน  สหกิจ Service Learning, Job Shadowing แบบนี้ก็สะท้อน WIL ได้ในระดับหลักสูตร

ในระดับรายวิชา ก็ปรากฎอยู่ในคำอธิบายรายวิชา ว่ามีรายวิชาใด ที่นิสิตนักศึกษาได้ไปดูงาน  ฝึกงาน (แบบเล็ก ๆ ไม่ใช่ทั้งรายวิชา) หรือมีกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การทำงาน อยู่ในรายวิชานี้ ๆ แบบนี้ก็สะท้อน WIL

ในการจัดการเรียนรู้ ถ้า อจ.จัด WIL เต็มรูปทั้งวิชา มีคนในหน่วยงานมาร่วมจัดการเรียนรู้ จัดประสบการณ์ให้ด้วย นิสิตนักศึกษามีฐานะ ทำหน้าที่คล้ายเป็นพนักงาน หรือเป็นนิสิตนักศึกษาฝึกงานเต็มตัว ทำนองแบบสหกิจ กรณีนี้ อจ.ก็เขียนรายละเอียดของรายวิชาไว้ในแบบ มคอ. 4 และรายงานผลการเรียนที่ มคอ. 6

แต่ถ้าเป็นเพียงกิจกรรมเล็ก ๆ สอดแทรกอยู่ในรายวิชาที่อาจมีการสอนในห้องแบบปกติทั่วไปด้วย กรณีนี้ อจ. ก็เขียนใน มคอ. 3 และรายงานผลใน มคอ. 5

ทั้ง มคอ. 3 4 5 6 ไม่ใช่แผนจัดการเรียนรู้ค่ะ

ประเภทเขียนแผนจัดการเรียนรู้ ระดับ มหาวิทยาลัย เราไม่ค่อยมีใครเขียนกัน นะคะ ที่จะมาเขียนแผน แบบ รร. ที่เคยเห็น ก็มี พยาบาลศาสตร์ นี่แหละ ที่เขียนแผนจัดการเรียนรู้ หรือ แผนการสอน แบบ รร. เลย เป็นหน่วย ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป เราทำ course syllabus ทั้งรายวิชา ที่แจกใน ชม. แรก ของการเรียน ก็ไม่ใช่หน้าตาที่จะมาเรียกว่า แผนจัดการเรียนรู้ค่ะ และ course syllabus ก็ไม่ใช่ มคอ. 3 หรือ 4 ถ้าจะพยายามเขียนเป็นแผน มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาเขียนเป็นแผนเล็กๆ เพราะก็ต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมพวกนี้ พอสมควร

WIL อีกแบบหนึ่ง ก็อาจหมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานที่ใกล้เคียงกับโลกของการทำงานในอาชีพนั้น ๆ คือแค่จำลองงาน ทักษะ มาเรียนปนกันไปในห้อง แบบนี้ก็ได้ มีลักษณะเป็น informal มากกว่า แบบที่ว่าข้างต้น ไม่ได้ใช้สถานที่ทำงานจริง แต่เน้นการฝึกทักษะที่ในชีวิตจริงของการทำงานนั้น ๆ จะได้ใช้ ก็นำมาสอนให้ผู้เรียนมีทักษะเหล่านั้น ในขณะเรียน แบบนี้เป็นต้น 

สรุป ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะ กับคำว่า แผนจัดการเรียนรู้ ในที่นี้ แปลว่าอะไร ขนาดไหน ของมหาวิทยาลัยทั่วไป ใครเขียนหรือคะ แผนจัดการเรียนรู้ มาเล่าแบ่งปันกันมั่ง ก็ดี นะคะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2020-11-10 18:52:13 IP : 125.24.182.180[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.