ReadyPlanet.com


แนวโน้ม Trends การศึกษาในอนาคต


เรียนสอบถามอาจารย์นะครับว่า

1) แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในอนาคตของประเทศไทยนี่จะออกไปในทิศทางไหนครับ?

เห็นพูดๆกันทั้งก่อนหน้านี้เริ่มต้นก็เรื่องศตวรรษที่ 21 แล้วก็มา BBL มา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" แล้วปัจจุบันก็มาพวก สะเต็มศึกษา (STEM Education) รวมถึงเรื่องล่าสุดก็ Thailand 4.0 การจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายเรื่อยๆ ทำให้ครูน้อยๆอย่างผมที่รับนโยบายมาก็เกิดอาการสับสนอลหม่าน ไม่รู้ว่าจะจัดการศึกษา การจัดสอนที่เหมาะสมควรจะเป็นแบบไหน แบบไหนจะดี หรือแบบไหนจะเหมาะสม และอนาคตก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างไรกันอีก เลยอยากจะสอบถามความเห็นด้านการศึกษาไทยในอนาคต ตามมุมมองของอาจารย์ว่าควรเป็นไปทิศทางไหนที่เหมาะสมและทันยุคทันสมัย ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนอากาศครับ 

2) หรือการจัดการศึกษาในต่างประเทศ เขากำลังสนใจการจัดการศึกษาเรื่องอะไร หรืองานวิจัยด้านการศึกษา/อะไรใหม่ๆบ้างครับ หรือว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism เป็นฐานนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ได้ดีแล้ว ในอนาคตการจัดการเรียนรู้จะออกในแนวทางไหน รบกวนอาจารย์ชี้แนะให้เห็นภาพการศึกษาต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ 

3) สำหรับโดยส่วนตัวผมคิดว่า การจัดการเรียนการสอนในสมัยใหม่ในอนาคต น่าจะเป็นการที่นำเอาสื่อเทคโนโลยี พวกโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือสร้างแอพลิเคชั่นที่เอื่อต่อการเรียนรู้ มาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนวิชาต่างๆในห้องเรียนปกติให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ หรือออกแบบรูปแบบการสอนใหม่ๆโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นฐาน แบบนี้พอจะมีความเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์  

 

ขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์เพียงเท่านี้นะครับ ขออภัยหากถามเยอะหรือรบกวนอาจารย์มากไป

ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ มา ณ โอกาสนี้นะครับ ^_^ผู้ตั้งกระทู้ ครูน้อยผู้สับสนและสงสัย :: วันที่ลงประกาศ 2017-01-04 00:55:06 IP : 171.7.17.88


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4030942)

แหม ไม่ใช่หมอดู ไม่ใช่นอสตราดามุส เดาไม่ได้หรอกค่ะ

ขอตอบรวมกันไปในข้อต่าง ๆ ละกัน นะคะ

ข้อ 1 เราก็เอามาจากต่างประเทศ ตามข้อ 2 นั่นแหละค่ะ ถ้าไม่คิดมาก มันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์น่ะ เขาพูดอะไรกันอยู่ ไทยเราก็ต้องตามด้วย

เพียงแต่วิธีการนำแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในประเทศ มันลักลั่นกัน คือเขามีอะไร ไทยก็มีด้วย แต่เราทำไม่เป็นระบบเท่านั้นเอง เช่น พูดเรื่องศตวรรษที่ 21  ก็พูดแต่ทักษะ แต่ไม่พูดว่า ทักษะศตวรรษที่ 21 ควรจะต้องคิดจากโจทย์ ปัญหา เหตุการณ์ สาระความรู้ ที่อยู่ในสังคมศตวรรษที่ 21 ด้วย ไม่ใช่ใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 กับเรื่องเก่า ๆ กับความรู้ของศตวรรษที่ 20 หรือ 19 แบบพ้นสมัยไปแล้ว ไม่ได้หมายความเรื่องการเรียนประวัติศาสตร์ ไม่ได้ นะคะ  นั่นคือ ในศตวรรษที่ 21  เขาใส่ใจเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหา ความขัดแย้ง วิกฤติการณ์ที่ก่อตัวในระดับโลก เขาจะต้องบูรณาการเรื่องพวกนี้ ลงไปในขณะที่เราเรียนวิชาต่าง ๆ แล้วจึงใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 ไปคิดกับโจทย์พวกนั้น ประเด็นความรู้อะไร ปัญหาอะไร ที่อยู่ในศตวรรษที่ 21 นี่แหละที่เราไม่เคยพูดถึง อย่างเช่น ความรู้อย่างหนึ่้งของโลกในศตวรรษที่ 21  ก็คือเรื่องการประกอบการ จะสอนอะไรก็ต้องสอดแทรกเรื่องพวกนี้ เขาพูดเรื่อง health literacy  สอนอะไรก็ต้องโยงเรื่องนี้เข้าไปด้วย แบบนี้เป็นต้น ไม่ใช่พูดแต่ทักษะลอย ๆ แล้วเอามาคิดกับโจทย์ กับเรื่องเก่า ๆ สรุป การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องรวมทั้งความรู้ที่อยู่ในศตวรรษที่ 21  ว่าเป็นความรู้แบบไหน อย่างไร ที่ต้องผนวกเข้าไปกับความรู้ตามกลุ่มสาระ ฯที่เดิมเป็นอยู่ แล้วจึงนำทักษะสำหรับคนในศตวรรษที่ 21 ไปจัดการกับความรู้เหล่านั้น ความรู้พวกนี้แหละ ที่เรา ไม่ได้ให้ความใส่ใจเลย ยึดมั่นถือมั่น กับการอ้างอิงตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางแบบเหนียวแน่น ที่ตัวชี้วัดเหล่านั้น ไม่ได้เข้ากันกับความรู้สำหรับโลกศตวรรษที่ 21

หรือสะเต็มศึกษา ไม่ได้หมายเฉพาะแต่เรื่องวิทย์ คณิต วิศวะ เทคโนฯ เท่านั้น กลุ่มสาระฯอื่น ๆ ก็สามารถที่จะนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ได้ด้วยเช่นกัน ประเทศไทยเรา ยังขาดในเรื่องนี้

เรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ก็เป็นกระแส เช่นกัน ให้ลดเวลาเรียน ด้วยการรณรงค์เฉพาะเรื่องพฤติกรรมการสอนของครู แต่ทั้งที่โครงสร้างหลักสูตรแน่นเอี๊ยด ยึดติดตัวชี้วัด จะสอบตัวชี้วัด อาการพวกนี้ มันไม่ได้ไปด้วยกันเลย

ทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ ประเด็นอยู่ที่ว่า ไม่ได้บริหารจัดการให้ครบ และรอบด้าน มองพวกนี้ แค่เป็นเรื่องวิธีสอน การเรียนการสอน แต่องคาพยพอื่น ๆ ที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเรียนการสอนล่ะ ไม่มีการพูดถึงเลย หลักสูตรล่ะ สอดคล้องไปด้วยกันกับแนวคิดเหล่านี้ที่รณรงค์กันอยู่ไหม ทั้ง นศ.ครู และครูประจำการ ได้รับการศึกษา การเตรียมความพร้อม ที่จะจัดการศึกษา แนวทางเหล่านี้ไหม การประเมินผลของระดับชาติที่เป็นอยู่ล่ะ สอดรับไหม จะสะเต็มศึกษา จะศตวรรษที่ 21 จะ BBL แต่ท่าทีการปฏิบัติต่อการสอบโอเน็ต การสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบ GAT/PAT เหล่านี้ ไปด้วยกันกับกระแสการศึกษาพวกนี้ไหม เราจึงพบเห็นอยู่เสมอ ๆ หลาย ๆ โรงเรียน สอน นร.ดีมากๆๆๆๆๆๆ ให้ปฏิบัติ ลงมือทำ ประเมินแบบทางเลือก ที่ชอบพูดกันจัง  แต่สิ่งที่สอน ไม่เข้ากันกับการสอบโอเน็ต ผลสุดท้าย ก็ต้องมีฤดูกาลติวข้อสอบโอเน็ต เพราะข้อสอบโอเน็ตมีความขลังมากที่สามารถชี้ชะตา สถานภาพ ผอ. คณาจารย์ นร. และ โรงเรียน ได้

ปัญหาการศึกษาของเราอยู่ตรงนี้แหละ คิดจะทำอะไร เป็นจุด ๆ ไม่มอง ไม่ปรับ ไม่แก้ทั้งระบบ มันจึงไม่เป็นมรรคเป็นผล สักที หลักสูตรไปทาง การเรียนการสอนไปทาง ประเมินผล ไปอีกทาง เตรียมครูไปอีกทาง นโยบาย ไม่ยิดยาวจนรอดูความสำเร็จของมันว่าเป็นอย่างไร มีนโยบายสั่งไปแล้ว ไม่มีการกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้มันสุด ๆ มันก็เลยผลุบ ๆโผล่ ๆ แบบนี้แหละค่ะ

มาถึงว่าทำไมมันจึงต้องมีเรื่องกระแสการจัดการศึกษาในเรื่องพวกนี้ อยากให้มองเป็นเรื่องปกติ การเปลี่ยนแปลง การไม่อยู่กับที่ เป็นเรื่องปกติ ของโลกนี้ นะคะ เมื่อไร หยุด แปลว่าตาย แล้ว และนับวันอัตราการเปลี่ยนแปลง นับวันจะมาเร็ว ไปเร็ว เราก็ต้องปรับตัวให้ทัน  การปรับตัว ก็ต้องรู้เท่าทัน ถ้าจะนำเรื่องการรู้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น "วิธีสอน" กับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ได้ละก็ จะสุดยอดเลย เมื่อใช้สอน ก็ต้องใช้เป็นวิธีการประเมินด้วยว่า คนเรียน เข้าใจไหม เข้าถึงไหม พัฒนาได้ไหม กระทำใด ๆ อย่างเป็นผู้มีความรู้ไหม มีจริยธรรมไหม ทำอย่างมีเหตุผลไหม ทำอย่างพอประมาณไหม หากเกิดอะไรขึ้นกับการกระทำเช่นนั้น ที่ไม่โอเค สามารถมีภูมิคุ้มกันตัวเอง และผู้อื่นได้ไหม สอนอย่างไร ก็ประเมินให้มันไปด้วยกันด้วย นี่แหละ การศึกษาจะไม่สับสน แบบสอนอย่าง สอบอีกอย่าง แบบที่เป็นอยู่

รู้ไหมคะ คำว่า BBL  ไม่ใช่ Brain-Based Learning แล้วนะคะ ตอนนี้ต้องสอน Business-Based Learning แล้วค่ะ ในโลกศตวรรษที่ 21 ของคนในยุค 4.0 แบบที่ท่าน นายก ยก ตัวอย่างพฤติกรรมคนใช้โทรศัพท์ มือถือ นั่นแหละ ท่านพูดได้สุดยอดจริง ๆ เห็นภาพชัดเลย นักการศึกษาต้องเอาไปคิดกันต่อแล้ว ล่ะคะ หนึ่งในนั้น แน่นอนต้องมีนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี อย่างที่อาจารย์ว่า ถูกต้องเลยค่ะ และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และที่สุดต้องมีลักษณะ Less for More ด้วยนะคะ ตอนนี้ จะเอาอะไรมาสอน less for more ไหม จะสอนด้วยวิธีอย่างไร วิธีเหล่านั้น less for more ไหม จะประเมิน นร. นโยบาย วิธีการประเมิน การบริหารจัดการต่าง ๆ มีลักษณะ  less for more  ไหม นี่ ต้องแบบนี้ คิดให้รอบแบบนี้ด้วยค่ะ อย่าเอาแต่พูด และคิดแต่จะยัดเยียดเรื่องเปลี่ยนการสอนของครูอย่างเดียว โดยอื่น ๆ ไม่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกัน

คุยเสียยืดยาวเลย ขอบคุณนะคะ มาช่วยตั้งประเด็นให้ได้ร่วมกันขบคิด แสดงความเห็น ท่านอื่น ๆ เข้ามาร่วมได้นะคะ พื้นที่นี้ เป็นของทุกคนเลยค่ะที่หวังดีต่อการจัดการศึกษาของประเทศ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-01-05 18:17:41 IP : 118.172.205.180


ความคิดเห็นที่ 2 (4031033)

           ได้ประเด็นความรู้และแนวคิดด้านการศึกษาใหม่ๆจากอาจารย์เพิ่มขึ้นมากเลยครับ นับว่าเป็นการได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่น่าจะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เลยครับ 

            ขอบพระคุณสำหรับพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเว็บไซต์แห่งนี้นะครับ เป็นเว็บไซต์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรและการสอน ผมเลื่อนไปดูประเด็นคำถามต่างๆในเว็บแห่งนี้ พบว่าอาจารย์ตอบคำถามได้เร็วและใส่ใจในคำถามของผู้ถามคำถามมากครับ และขอบพระคุณอาจารย์สำหรับคำตอบมากนะครับ โอกาสหน้าหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องใดอีก จะขออนุญาตรบกวนปรึกษาอาจารย์อีกนะครับ ^_^

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูน้อยผู้สับสนและสงสัย วันที่ตอบ 2017-01-06 09:55:15 IP : 202.29.178.190[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.