ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิ ปร.ด.หลักสูตรและการสอน


 เรียนอาจารย์ที่เคารพ

      กระผมเรียนจบปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอนจาก ม.รัฐ แห่งหนึ่งครับ คุณวุฒิที่ได้รับเป็น "ปร.ด. หลักสูตรและการสอน" ครับ ที่ผ่านมาตั้งใจเรียนสาขานี้เพราะมีหลักสูตรที่ผมเรียนมีกลุ่มวิชาเอกในแต่ละสาขาด้วย ผมเลือกกลุ่มวิชาเอกที่ผมชอบคือ กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา ครับ คุณวุฒิที่ผมจะมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาส่งเสริมการเกษตร ได้หรือไม่ครับ ? สาขาดังกล่าวรับคนที่จบ ค.ด. เทคโนโลยีการศึกษา หรือ ปร.ด.เทคโนโลยีการศึกษา หรือ ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ขณะที่ ผมจบ (ปร.ด. หลักสูตรและการสอน) โดยไม่ระบุกลุ่มวิชาเอกในใบปริญญา แต่มีสาขาวิชาเอกในทรานสคริป ที่ผ่านมาทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ในช่วงที่เรียนและหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่องครับ

ขอบพระคุณครับผู้ตั้งกระทู้ อาจารย์หนุ่ม :: วันที่ลงประกาศ 2017-02-27 09:53:43 IP : 171.4.113.239


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4038292)

ขึ้นอยู่กับสถาบันที่ อจ.ไปสมัครค่ะ ว่าพอจะพูดกับเขาเป็นการภายในได้หรือไม่

นี่คือปัญหาหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร แล้วอจ.ประจำหลักสูตรมีจำนวนไม่พอต่อการที่จะเปิดสาขาเฉพาะทางหนึ่ง ๆ ก็มักจะใช้วิธีแบบสถาบันที่ อจ.จบมา คือพยายามจัดกลุ่มวิชาในหลักสูตรให้มีสาขาต่าง ๆ อยู่ แต่ก็ไม่สามารถให้คุณวุฒิปริญญาเฉพาะสาขาได้

ถ้าว่าในแง่ระเบียบการเปิดรับสมัคร อจ. แบบตามระเบียบเป๊ะ เขาก็ถือว่า อจ. ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของเขาค่ะ เพราะเขาจะยึดที่ชื่อคุณวุฒิปริญญาที่ประกาศออกไป

แต่ถ้าเป็นการสมัครที่พอพูดกันได้ภายใน ว่าจริง ๆ เรามีทำนองเป็นกลุ่มวิชาเอกเทคโนฯ อยู่ แล้วเขารับพิจารณา ก็โชตดีไป สมัยก่อนอะลุ่มอะล่วยแบบนี้พอได้ แต่สมัยนี้ กฎระเบียบ เคร่งครัดมาก ยิ่งตอนนี้มหาวิทยาบัยต่าง ๆ ออกนอกระบบกัน ยิ่งต้องเคร่งครัดกับการทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ ตามตัวหนังสือเป๊ะ ถ้ามีคนเขาจบตรงตามคุณวุฒิที่เขาประกาศ เขาก็จะได้เปรียบกว่าเรา เพราะปกติ มักจะดูชื่อคุณวุฒิปริญญากันก่อนเลย

ไม่อยากให้ใจเสีย ทางที่ดี ลองไปคุยกับเขาดูก่อน นะคะ ลุ้น ลุ้น เอาใจช่วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-02-27 21:09:46 IP : 118.172.180.3


ความคิดเห็นที่ 2 (4038344)

 ขอบคุณครับอาจารย์นาตยา ในกรณีของผมเป็นกรณีที่เรียนต่อนอกเวลาราชการจากการเป็นอาจารย์จบป.โทสังกัดเดิมครับ แต่ผมเป็นอาจารย์สาขาพื้นฐาน ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครับ ช่วงที่เรียนก็ทางคณะผู้บริหารชุดอดีตเห็นชอบให้ลาเรียนครับเพราะยังไม่ได้ออกนอกระบบและสาขาภายใต้หลักสูตรดังกล่าวคณะเห็นว่าสามารถนำความรู้มาใช้สอนนักศึกษาได้จึงให้ลาเรียนได้ แต่หลังจากออกนอกระบบทางคณะก็ยึดหลักกฏเกณฑ์อิงตามสกอ.ตามที่อาจารย์นาตยาให้ข้อมูลเลยครับ ช่องทางเดียวคงเหลือแต่ตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่พอจะเข้าได้ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อาจารย์หนุ่ม วันที่ตอบ 2017-02-28 08:46:58 IP : 1.47.224.23


ความคิดเห็นที่ 3 (4038474)

อ๋อ กรณี อจ.จะย้ายสังกัด ย้ายภาควิชา ย้ายคณะ สามารถทำได้ค่ะ อยู่ที่หน่วยงานที่เดิม กับที่จะย้ายไป ทำความตกลงกัน ก็มักจะเจรจากันเรื่องอัตรากำลัง ที่ทุกแห่งแสนจะเป็นสมบัติหวงแหนกัน ถ้าอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ

เอาละ เมื่อตัวไปได้แล้ว ทีนี้ จะทำงานด้านอะไร อจ.ประจำทุกคนที่ทำงานเต็มเวลา ต้องมีหลักสูตรสังกัด อจ.ไปอยู่สาขาส่งเสริมการเกษตร ถ้าดูแต่ชื่อ และเขาต้องการทางเทคโน สาขาเทคโน น่าจะเป็นสาขาสนับสนุน หรือเปล่าคะ ดูชื่อสาขา ไม่น่าจะเป็นสาขาทางการศึกษา ถ้าผิดชี้แจงมาก็ได้นะคะ คือ เราคุยกันเรื่องนี้ จะได้เป็นความรู้ให้กับ อจ.ท่านอิื่น ๆ ที่ทำงานอยู่มหาวิทยาลัยด้วย จะได้เข้าใจน่ะค่ะ

เวลาทำหลักสูตร คือ มคอ.2 จะมีการให้ระบุ อจ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือใคร อจ.ประจำหลักสูตรคือใคร  ต้องระบุตั้งแต่เลขบัตรประชาชน คุณวุฒิการศึกษา จนถึงผลงานวิชาการ สกอ.จะเคร่งครัดตรวจตราเรื่องนี้มาก ถ้า อจ.ประจำหลักสูตรจำนวนไม่ครบตามเกณฑ์ สกอ.กำหนด ตรวจประกันคุณภาพ ถึงสอบตกเลยค่ะ และ สกอ.ก็จะดูด้วยว่าคุณวุฒิตรงกับที่จะอยู่สาขานั้นหรือไม่ ส่งหลักสูตรไปให้เขา เขาตรวจ คุณวุฒิไม่ตรง เขาก็ตีกลับ และเขามักจะดูคุณวุฒิสุดท้าย จึงมีหลายคน เช่น อจ.รภ. อยู่คณะมนุษย์ เช่น อยู่ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไปเรียนสาขาหลักสูตรและการสอน  ต้องย้ายมาอยู่คณะครุ แบบนี้ก็มี ใน มคอ.2 ถ้าเขายอม ให้อจ.อยู่ประจำสาขาส่งเสริมการเกษตรได้ ก็โชคดีไป ไม่งั้น อาจต้องชี้แจง กับ สกอ. นะคะ ว่าสาขานี้ มีโครงสร้างของเทคโนฯ อยู่ อะไรแบบนี้ สกอ.จะยอมให้ อจ.ในสาขามีคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ได้ ก็ต่อเมื่อต้องเป็นสาขาสหวิทยาการ หรือหลักสูตรบูรณาการ แบบนี้ อจ.ประจำหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ สามารถมาจากคุณวุฒิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ของ อจ.จึงต้องชี้แจงว่า สาขาส่งเสริมการเกษตร นับเป็นสหวิทยาการหรือเปล่า

อนาคต ถัดมา ที่อจ.จะต้องประสบคือการขอตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ผศ. รศ. จะขอจากสาขาอะไร ก็ต้องเป็น ขอในนามสาขาการศึกษา หรือ สาขาหลักสูตรและการสอน แล้ว อจ.จะมีภาระงาน ทำผลงานทางด้านสาขานี้หรือไม่ เมื่ออยู่สาขาส่งเสริมการเกษตร นี่เป็นสิ่งที่ อจ.จะประสบอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือ อจ.ทำผลงานทางด้านเทคโน ก็ขอตำแหน่งวิชาการได้ โดยที่จริง ๆ ไม่ได้ทำงานอยู่สาขานี้ตรง ๆ เวลาตรวจผลงาน มักจะโดน reader เข้ม และเคี่ยว มาก และ ภาระงานสอน ก็ต้องแสดงว่า อจ.ได้สอนวิชาทางเทคโน อะไรแบบนี้ด้วย นะคะ

ถ้ามหาวิทยาลัย อจ.มีสาขาทางการศึกษา มีคณะครุ ศึกษาศาสตร์ แบบนี้ ไปอยู่คณะแบบนี้ สวย โลด เลยค่ะ

แต่ไม่เป็นไร นะคะ ดิฉันว่าปัญหามีไว้แก้ มีปัญหาแล้ว ก็ต้องอธิบาย ชี้แจงกับหน่วยงาน กับ สกอ. ปัญหาหลายอย่างก็จะคลี่คลายได้บ้างค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-02-28 18:58:02 IP : 1.0.201.144


ความคิดเห็นที่ 4 (4088440)

 ขอบคุณอาจารย์นาตยาครับ ผ่านไปปีกว่าแล้วครับ ที่ผ่านมาผมได้ขอตำแหน่งทางวิชาการข้ามสาขาที่เรียนทั้งตรี โท เอก ครับและได้ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น สาขา"เกษตรศาสตร์" ครับ เลยไม่มีปัญหาแล้วครับ ผมอาจโชคดีที่ผมสอนรายวิชาทางเกษตร อยู่ 1 วิชา คือวิชาอุตุนิยมวิทยา ผมยื่นเอกสารประกอบการสอนและผลงานทางวิชาการเป็นวารสารบทความวิจัยที่เกี่ยวกับการเกษตร มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางหลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีการศึกษาในผลงานวิจัยด้วยครับ ผมได้ตำแหน่งทางวิชาการที่ตรงกับคณะวิชาแล้วครับ ผมใช้วุฒิ ปร.ด.หลักสูตรและการสอน ยื่นขอตำแหน่งดังกล่าวครับ ผู้ทรงท่านแยกระหว่างผลงานทางวิชาการ สาขาวุฒิที่จบครับ 

ขอบคุณอาจารย์นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อาจารย์หนุ่ม วันที่ตอบ 2018-03-13 20:35:21 IP : 171.4.45.253[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.