ReadyPlanet.com


การกำหนดชั่วโมงรายวิชาเพิ่มเติม


 รบกวนสอบถามค่ะ

จะทำหลักสูตรสถานศึกษาไม่ทราบว่าวิชาเพิ่มเติมม.ต้นตามโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ.2551 กำหนดให้ม.ต้นเวลาเรียนปีละไม่น้อยกว่า 200 ช.ม และไม่เกินเท่าไรค่ะ

ส่วนม.ปลายกำหนดอย่างไรค่ะผู้ตั้งกระทู้ กชามาศ :: วันที่ลงประกาศ 2017-05-27 16:45:10 IP : 182.232.246.134


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4050565)

ตอบยากนะคะ ว่าที่เหมาะควรจะเท่าไร ขอถือโอกาสนี้ อธิบายนัยของรายวิชาเพิ่มเติมก่อน นะคะ

1. รายวิชาเพิ่มเติม ก็คือรายวิชาเลือก ในความหมายเดิม หรือสากล เป็นรายวิชาที่เป็นอิสระจากรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาบังคับ ดังนั้น บาง รร.ที่สร้างรายวิชาพื้นฐาน แล้วบอกว่าไม่พอเรียน มาแอบสร้างต่อที่รายวิชาเพิ่มเติม แล้ว บังคับให้ นร. เรียน ถือว่าผิด

2. รายวิชาเพิ่มเติม คือรายวิชาที่ให้ นร. เลือก ตามความถนัด ความสนใจ สร้างรายวิชาก็ต้องเผื่อให้เลือก ไม่ใช่สร้างแล้วพอดีเป๊ะ ที่ นร.จะต้องเรียนให้ครบ การสร้างรายวิชาเผื่อไว้ให้เลือก เป็นไปตามหลักการของรายวิชาเลือก ส่วนการบริหารจัดการ รร. อาจชี้นำให้ นร. เลือกด้วยก็ได้ เช่น เผื่อประหยัด หรือ ไม่มีครูพอสอน หรือมีปัญหา หาก นร.เลือกกระจัดกระจายมากไป แบบนี้ ไม่ว่ากัน แต่ในเอกสารหลักสูตร ควรต้องแสดงให้เห็นว่ามีรายการวิชาให้เลือก ไม่ใช่จำนวนวิชาพอดีเป๊ะ มันจะกลายเป็นรายวิชาบังคับไป

3. รายวิชาเพิ่มเติม ต้องเป็นอิสระจากกัน ไม่ควรมีรายวิชาเพิ่มเติม 1 ... 2.... 3... มาเรียนต่อเนื่องกัน เห็น บาง รร. ไปทำแบบนี้ ไม่ถุูก มันควรจะเรียนแล้วจบในตัวของมันเอง อยากจะแตกหลายวิชา ก็ต้องกำหนดให้ชัดว่าแต่ละรายวิชาเน้นไปเรื่องอะไรไม่ใช่มาใช้ชื่อวิชา ลงท้าย 1..   2 ..  3...  แบบนี้ แต่ละวิชาต้องไม่ขึ้นต่อกันและกัน  การกำหนด 1 2  3 มันจะกลายเป็นว่า เรียนวิชาที่ 2  ไม่ได้ หากไม่ได้เรียนวิชาที่ 1 มาก่อน เรียนวิชาที่ 3  ไม่ได้ หากไม่ได้เรียนวิชาที่ 2 มาก่อน แบบนี้ ไม่ใช่รายวิชาเลือก

4. รายวิชาเพิ่มเติม สามารถจะมาเรียนร่วมกันคละชั้นปี ก็ยังได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรายวิชาเฉพาะชั้นนั้น ๆ  เพราะไม่ใช่รายวิชาที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานจากรายวิชาพื้นฐานมาใช้เรียน

5. รายวิชาเพิ่มเติมอาจเป็นรายวิชาบูรณาการ ไม่จำเป็นต้องสร้างตัดแยกจากกันไปของแต่ละกลุ่มสาระ

เห็นไหมคะความรู้เรื่องรายวิชาเพิ่มเติม ที่ รร.สามารถจะสร้างมีได้หลากหลาย ที่ส่งผลให้ รร.สามารถสร้างอัตลักษณ์ ของ รร. ได้ จากหลักสูตร แต่นั่นแหละ จะเห็นว่า บางข้อ รร. ทำไม่ได้ หรอก เช่น ข้อ 4 และ 5 เพราะถูกสกัดกั้น ด้วยการถูกบังคับให้กรอกคะแนนแบบแยกกลุ่มสาระ ตามผู้สร้างโปรแกรมกรอกคะแนน ที่คิดไม่ทัน ว่าการพัฒนาหลักสูตร มันไม่ใช่ต้องมีหน้าตาหลักสูตร ตาม 8 กลุ่มสาระฯ  หวังว่าปฏิรูปหลักสูตรครั้งใหม่ จะได้ปลดล็อกโปรแกรมกรอกคะแนน เรื่องนี้ กันเสียทีนะคะ

ทีนี้จะสร้างกี่รายวิชา จำนวนกี่ชม. กี่ นก. เพราะตอนนี้เปลี่ยนมากำหนดว่า อย่างน้อย แทนการกำหนด ไม่เกิน เลยเกิดปัญหาว่า ควรจะเท่าไรดี

ไม่มีคำตอบแน่นอนหรอกค่ะ หลักการพิจารณา

1.อจ. อาจต้องมองก่อนว่า เด็กควรเรียนวันละกี่ ชม. เช่น 6 ชม. ทั้งภาค กี่สป. ถ้าจะสร้างรายวิชาแยกของกลุ่มสาระฯ ก็ต้องดูว่า กลุ่มสาระฯนั้น ๆ รร. ให้น้ำหนักการเรียนไว้เท่าไร ก็มาประมาณเอาว่าเรียนรายวิชาพื้นฐาน (บังคับ) ไปเท่าไร ควรจะเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (เลือก) อีกสักเท่าไร

2. โดยหลักการสร้างรายวิชาเพิ่มเติม สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตร ของ รร.ได้ ระดับหนึ่ง ถ้า รร. มีอัตลักษณ์ไปที่เรื่องใด นี่ก็เป็นแนวทางในการสร้างรายวิชาเพิ่มเติม ว่าควรเป็นรายวิชาแบบไหน กี่วิชา กี่คาบเวลาเรียน ได้ นะคะ หรือ ในกลุ่มสาระฯ หนึ่ง ๆ หรือบางกลุ่ม ที่มีจุดเน้น ก็ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดจำนวน และเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ การกำหนดให้เรียรายวิชาเพิ่มเติมจากแต่ละกลุ่มสาระฯ จึงไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

3. สร้างรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อจุดประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ เช่น เพื่อ ติว เสริมความเข้มข้น ในบางเรื่อง ไว้ให้ นร.บางคนเลือก หรือรายวิชาที่ไว้เพื่อช่วยเหลือ นร.เฉพาะด้าน

เหล่านี้เป็นแนวทางการสร้างรายวิชาเพิ่มเติม

จำนวนเวลาเรียน อย่างน้อย 200 ชม. ถ้าคิดว่าพอเพียงแล้ว ก็ไม่ต้องคิดมากกว่านี้ก็ได้มั้งคะ  สำคัญที่สร้างรายวิชาอะไรแบบไหน ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ นร. ได้

ขอสุดท้ายไว้ตรงนี้หน่อยค่ะ คำว่า รายวิชาพื้นฐาน ชาว มหาวิทยาลัย และสากล จะไม่เข้าใจคำนี้หรอก ว่า ของ กศ.ขั้นพื้นฐาน (ประเทศไทย) เขาหมายถึงรายวิชาบังคับ รายวิชาพื้นฐาน โดยสากล และมหาวิทยาลัย เขาไม่ใช่หมายถึงรายวิชาบังคับ

เช่นกัน กับคำว่า รายวิชาเพิ่มเติม รร.ก็เลย สร้างเพิ่มขึ้นต่อจากรายวิชาบังคับ  ตามชื่อที่ตั้ง ไม่ใช่ตามความหมายว่าเป็นรายวิชาเลือก ที่สากลล้วนเข้าใจว่า รายวิชาเลือกแปลว่าอะไร

การบัญญัติศัพท์ ที่สื่อสาร ไม่เป็นสากลแบบนี้ คงนึกออกนะคะ ว่า สร้างปัญหาอะไรบ้าง ปฏิรูปครั้งใหม่ กลับมาใช้คำเดิม ดีไหม กรมวิชาการ ก็ใช้มา นมนานกาเล แล้ว รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก ทั่วประเทศ ทั่วโลก สื่อตรงกัน ทำงานก็ไม่ผิด มีอะไรสับสนมากพอแล้ว อย่าเที่ยว บัญญัติคำ ที่เพิ่มความสับสน กันไปทั่ว แบบนี้อีกเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-05-27 19:59:08 IP : 118.172.180.54


ความคิดเห็นที่ 2 (4050566)

ม.ปลายก็ใช้หลักการเดียวค่ะ ดิฉันเคยตั้งกระทู้ เรื่อง การทำหลักสูตรม.ปลาย ให้เข้มข้น ลองไปอ่านดูนะคะ นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างหลักสูตร และเวลาเรียน ได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-05-27 20:01:51 IP : 118.172.180.54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.