ReadyPlanet.com


จัดการเรียนการสอน STEM ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ อย่างไรจึงจะถูกต้อง และเหมาะสม


 จัดการเรียนการสอน STEM ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ อย่างไรจึงจะถูกต้อง

เหมาะสม และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริงผู้ตั้งกระทู้ ครูต่างจังหวัด :: วันที่ลงประกาศ 2017-05-29 09:03:44 IP : 10.0.1.35


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4050848)

ในต่างประเทศมีการนำแนวคิด STEM มาใช้ในการเรียนกลุ่มสาระฯอื่น ๆด้วย นอกเหนือจากทางวิทย์ คณิต เทคโน แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีอะไรแปลก ๆ เช่นแยกสอน คณิต วิทย์ เทคโน ต่างคนต่างให้ นร.ทำโครงงาน ชิ้นงาน แล้วรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน แล้ว เรียกว่า STEM ก็แปลกไปอีกแบบ

คงต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า งานวิศวกรรม แปลว่าอะไร งานวิศวกรรม คืองานสร้าง ประดิษฐ์ ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นของใหญ่ ตึก สะพาน  ของเล็ก ๆ ก็ได้ แต่ของนั้น มีแรงบันดาลใจมาจากมันมีปัญหา กับอะไรสักอย่าง แล้วอยากสร้าง ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเพื่อไปชดเชย หรือเสริม หรือแก้ปัญหานั้น ซึ่งการจะสร้างของชิ้นนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทย์ คณิต เทคโน เข้ามาหลอมกันสร้าง ตอนนี้ก็จะมีเรื่อง art ศิลปะ เข้ามาด้วย เพื่อให้ของชิ้นงานสวยงามมีสุนทรีย์ ดังนั้น คณิตแยกไปทำชิ้นงาน วิทย์แยกไปทำชิ้นงาน ศิลปะแยกไป เทคโนแยกไป แบบนี้ ไม่เรียกว่า STEM

ทีนี้มาที่สังคมศึกษา อยากจะนำ STEM มาใช้บ้าง ก็คงไม่ได้ใช้มันทุกเรื่องหรอกนะคะ ก็คงอาศัยหลักการเดียวกัน สังคมศึกษาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ก็ต้องคิดก่อนว่า ในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะทางกายภาพ หรือทางสังคม นั้น มันมีปัญหาอะไร ควรที่เราจะคิดสร้าง ประดิษฐกรรมอะไรดี ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นมันดีขึ้น ของชิ้นนั้น ถ้าทางวิศวกรรม อาจมองในแง่ของวัตถุจับต้อง ประโยชน์ใช้สอย ทางกายภาพ แต่ของ STEM กับสังคมศึกษา น่าจะมองไปที่ของสิ่งนั้น ทำให้เกิดสัมพันธภาพด้วยดีได้อย่างไรด้วยบ้างไหม ยังไม่อยากยกตัวอย่าง ลองมาแบ่งปันความรู้กัน ดีไหมคะ

คำถามสร้างสรรค์ดีค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-05-30 08:26:10 IP : 1.10.198.55


ความคิดเห็นที่ 2 (4050892)

 

เช่น เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเกิดปัญหา มนุษย์ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ นวัตกรรมอะไรจะช่วยแก้ปัญหานี้ หรือช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพดีขึ้น เช่น นวัตกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะหรือสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้น หรือปัญหาความขัดแย้งกันนของคนที่นับถือศาสนาต่างกัน / ใช้กิจกรรมสัมพันธ์สร้างความเข้าอันดีระหว่างศาสนา (กิจกรรมที่ว่าก็คงต้องมีวิธีการ ขั้นตอน รูปแบบที่มีคุณภาพที่ดี) เป็นต้น         ในลักษณะนี้หรือไม่อย่างไรครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูต่างจังหวัด วันที่ตอบ 2017-05-30 11:03:52 IP : 10.0.0.241


ความคิดเห็นที่ 3 (4050916)

ไม่ใช่ค่ะ STEM สร้างของ ของในที่นี้ อาจเป็นสร้างสถานที่ แสง สี เสียง อะไรแบบนี้ก็ได้ ไม่ใช่กิจกรรมจะมานั่งอภิปราย เสวนากัน จะทำ STEM อย่ามองกว้างขวาง เจาะไปที่เป็นเรื่อง ๆ ปัญหาเฉพาะลงไปหน่อย อจ.ยกมา กว้างขวางเวิ้งว้างไปค่ะ

ลองช่วย ๆ กันคิด  นำมาอภิปราย เสนอความเห็นกันดู นะคะ เช่น ปัญหาอะไร ซึงมันกระทบกับการอยู่ร่วมกันในสังคม แล้วปัญหานี้ จะสร้าง ประดิษฐ์ จัดการ อะไรใหม่ดี ที่จะทำให้ได้สัมพันธภาพกับคน สังคม สิ่งแวดล้อม กลับคืนมาด้วย อะไรแบบนี้ ของนั้นก็จะสะท้อนการนำเอาสังคมศึกษาเข้าไปใน STEM ด้วย เหมือนที่เขาเอา art เข้าไปผสมใน STEM นั่นแหละค่ะ

การสอน STEM มันจึงสอนความคิดสร้างสรรค์ หัวใจสำคัญ อยู่ที่จุดเริ่มต้นของการคิดแบบนี้ละค่ะ ที่เราต้องฝึกให้ นร.หัดมอง ค้นหา ให้เจอ เจอ แล้ว เรื่องลงมือสร้างมันจะไม่ยากเลย คิดจะสร้างอะไรนี่แหละยาก  แต่กลับไปเน้นให้เด็กสร้างอะไรตามที่เราบอกให้สร้าง ไปคิดให้เขาเสร็จ แล้วก็มาเพ่งเล็งอยู่แต่เฉพาะวิธีการสร้าง  STEM ความยากอยู่ที่ ต้องกระตุกให้เขาเห็นอะไร และเห็นปัญหาอะไรในตรงนั้น นี่แหละ จุดเริ่มต้นที่จะมาสู่ STEM

ลองเอาไปทำกับ นร.ดู เด็ก ๆ มักไม่มีกรอบความคิดติดแน่น แบบผู้ใหญ่ เผื่อจะได้เห็นอะไรจากเด็กที่เราไม่เห็น จะสร้างอะไร เก็บไว้ก่อน ให้เขามองให้เป็นก่อนว่า มันมีปัญหาอะไรก่อน แล้วค่อยหาว่าจะสร้างอะไร กับปัญหานั้น ลองทีละ step นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-05-30 13:18:41 IP : 1.10.199.244


ความคิดเห็นที่ 4 (4051020)

เช่น กรณีปัญหาชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำตกในชุมชน ทิ้งขยะลงน้ำตก

ให้นักเรียนฝึกมองปัญหา วิเคราะห์ปัญหาในประเด็นต่อไปนี้

1.สภาปัญหาคืออะไร

2.ลักษณะกายภาพที่เต็มไปด้วยขยะของน้ำตกจะดีขึ้น สวยงามขึ้นได้อย่างไร

3.จะแก้ปัญหานี้อย่างไร

4. ด้วยวิธีการอะไร  

คำถามทั้ง 4 ข้อนี้ จะนำไปสู่การสอน STEM ในวิชาสังคมได้หรือไม่ อย่างไรครับ หรือประดิษฐ์สิ่งใดในการแก้ปัญหานี้

(ผมถามครูวิทย์ คณิต ที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน STEM มาบ้างแล้ว เขาก็ยกตัวอย่างไม่ได้ ยังไม่เห็นแนวทางที่จะนำไปใช้กับเด็กได้ครับ)   ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูต่างจังหวัด วันที่ตอบ 2017-05-31 04:05:40 IP : 10.0.3.15


ความคิดเห็นที่ 5 (4051170)

จะรอให้คนมาร่วมแสดงความเห็น สงสัยไม่มี เม้าส์กันสองคน ที่เหลือ มีแต่คนคอยอ่าน แหะ แหะ

อจ.แสดงท่าทางการสอน ยังกะสอนอริยสัจ สอนแก้ปัญหา

ขอแสดงความเห็นเองเลยละกันค่ะ

STEM ในสังคมศึกษา สมมติถ้า อจ.สอน ปวศ. ลองให้เด็กสังเกต ของอะไรในอดีต  ที่สะท้อนว่าเป็นของที่มีแนวคิด STEM มีไหม เช่น ทำไมเรามีบ้านทรงไทยใต้ถุนสูง บ้านทรงไทยใต้ถุนสูง นี่คือ ของในบริบท STEM เคยไปวัดทางอีสาน ใต้ถุนสูงเหมือนกัน แล้วที่เสาเรือน จะมีซีเมนต์ก่อล้อมเสา ใส่น้ำมันไว้ เพื่อกันมด ไม่ให้ขึ้นโบสถ์ หรือศาลาการเปรียญ ซีเมนต์โบกครอบเสาที่หล่อน้ำมันไว้กันมด นี่ก็ของจากแนวคิด STEM

ขันโตกภาคเหนือ ก็เป็นของจากแนวคิด STEM ที่ให้คนมาล้อมวงกันกิน ตามประสาวัฒนธรรมไทย ครอบครัวใหญ่ เวลาเราสอนเรื่องพวกนี้ เราไม่เคยสอนในแง่ของ STEM ต่อไปนี้ก็เอาของพวกนี้มาสอนให้เห็นในแง่ STEM แทนการสอนวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา สภาพภูมิอากาศ แบบโดด ๆ แบบที่เคยทำ เอาของพวกนี้มาแกะรอยให้เห็นว่า บรรพบุรุษมีแนวคิดเรื่อง STEM เหมือนกัน เรียน STEM ผ่านของพวกนี้ แทนที่ จะแค่เล่า แล้วแค่บอกว่าเพราะสังคมวัฒนธรรมภูมิอากาศ มันเป็นแบบนี้ ๆ นี่ก็เป็นการสอนสังคมแบบปกติ จะสอน STEM ก็ต้องเอาของพวกนี้มาวิเคราะห์กันให้เห็นว่า ปัญหามันคืออะไร จึงเกิดบ้านเรือนใต้ถุนสูง ปัญหามันอะไรจึงเกิดการกินขันโตก แล้วก็มาเรียนรู้ให้เห็นว่าของพวกนี้ มันใช้แนวคิด STEM ตรงไหน ดูวิธีการสร้างอย่างไร นี่แบบนี้ สังคมจะไม่เคยสอนแบบนี้

 แล้วก็คิดต่อ พอมีของแบบนี้แล้ว มองต่อไป จากของพวกนี้ มีปัญหาอะไรเกิดตามมาอีก แล้วจะคิดทำของอะไรอีก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ มันต้องคิดเชื่อมโยงเป็นลูกโซ่แบบนี่ นี่ไงคะ คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย นำมาใช้สอน STEM ในสังคมศึกษาแบบ STEM ได้

คาราโอเกะ ก็เป็นของ จาก STEM ในสังคมศึกษาได้ มีคาราโอเกร สัมพันธภาพของคน ก็เกิดขึ้น ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อะไรแบบนี้

นี่คือ ตย.ที่ว่าของที่จะสร้างต้องมาจากปัญหาที่เฉพาะหน่อย คิดไม่ออก มองถอยหลังจากของปัจจุบัน ไปหาอดีต แล้วคิดถอยหลังขึ้นมาหาปัจจุบัน แล้วต่ออนาคต

สมัยก่อน เรามีนำ้ กระบวยตักน้ำ ให้คนเดินทางผ่านมา มาแวะตักดื่ม ภาชนะพวกนี้ก็เป็น STEM แบบคนสมัยก่อนคิด กาลเวลาผ่านไปเรามีของ จากแนวคิด STEM กลายมาเป็นขวดน้ำสารพัดแบบ จากการเอาน้ำอยู่กับที่ ให้คนเดินไปหาน้ำกิน กลายเป็น STEM ที่คิดสร้างของที่น้ำกับคนเดินไปด้วยกัน จนตอนนี้มีของจาก STEM เป็น "น้ำลูกอม" ไม่ใช่ ขวด แล้ว

นี่ไงคะ สอน STEM ในสังคมศึกษา สังคมศึกษาไม่ได้มีหน้าที่ผลิต หรือสร้างของพวกนี้  ไม่ใช่วิชาของสังคมศึกษา สร้างของต้องอาศัยการบูรณาการ ความรู้คณิต วิทย์ เทคโน มาใช้ แต่สังคมศึกษาช่วยกระตุกให้คิด ให้เห็นปัญหา จากบริบทของสังคมศึกษา แล้วให้เอาไปสร้างของ การสร้างของจาก STEM มันก็จะได้เกื้อกูลในแง่สังคมที่คนอยู่ร่วมกันด้วย ที่แก้ปัญหาสังคม สร้างสรรค์สังคมด้วย ใครสร้างของก็ให้นึกถึงชีวิตคนกับสิ่งแวดล้อมด้วย ไม่ใช่สร้างของที่มองเพียว ๆ แบบวิทยาศาสวตร์ เทคโนโลยี หรือคณิต บริสุทธิ์ล้วน ๆ โดดๆ อย่างเดียว

ตอนนี้จะลองหัดมโนเพ้อฝันคิด STEM ในสังคมศึกษา ลองดูนะคะ ใครจะเอาไปคิดสร้างของมั่ง

1. คนที่ยังไม่ถึงกับเลวนัก ทำไม่ดีเพราะพลั้งเผลอ คิดน้อยไป ใจเร็วไป จะคิดสร้างของไว้คอยกระตุกมือ กระตุกอารมณ์เขา กระตุกก่อนจะอ้าปากพูดอะไรไม่ดี สร้างของแบบนี้ได้ไหม ของอะไรที่กล่อมอารมณ์เพลง เล็ก ๆ พกพาไว้คู่กับสร้อยคอห้อยพระ ได้ไหม จะให้ฝึกนั่งสมาธิ ก็ไม่ทันใจเด็ก Gen 3D ซะแล้ว ขอ "ของ" ที่ไว้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้หน่อย

2. ตอนนี้แก่แล้ว ทั้งตาสั้นตายาว เป็นสังคมสูงวัยแล้ว แว่นก็ใส่แล้ว คอนแท็คเลนส์ก็ใส่แล้ว ยังต้องใช้แว่นขยายซ้อนอีกเลย เวลาไปช้อปปิ้งอ่านฉลากไม่ออก รำคาญมาก จะให้มานั่งถือแว่นขยายส่องในซุปเปอร์เหรอ  อยากได้ "ของ" ที่เป็นแว่นขยายที่ไม่ต้องถือแบบแว่นขยายที่เห็นทุกวันนี้ น่ะ

3. ชาเขียว เป็นของฮิตเพื่อสุขภาพ แต่ก็เบื่อกับชาเขียวชงทุกวันนี้ อยากได้แบบ 3 in 1 กิน ร้อนได้ เย็นดี ด้วยน่ะ ผลิตของแบบนี้ ให้หน่อย สิ

ของเหล่านี้ คือ STEM ทั้งนั้นเลยค่ะ ในบริบทที่คิดจากสังคมศึกษา

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-05-31 16:49:27 IP : 1.10.200.129


ความคิดเห็นที่ 6 (4051184)

ผมก็รอให้สมาชิกท่านอื่น ๆ มาอภิปรายครับ ไม่มีเลยครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์นาตยาอย่างสูงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูต่างจังหวัด วันที่ตอบ 2017-05-31 18:01:13 IP : 10.0.0.54


ความคิดเห็นที่ 7 (4051188)

ขอบคุณคำถามดี ๆ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-05-31 18:50:08 IP : 1.10.200.129


ความคิดเห็นที่ 8 (4069402)

 STEM ผมมองวาเค้าพัฒนาขึ้นมาภายใต้การบูรณาการ เพื่อวิชาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมันเอื้อต่อธรรมชาติของวิชานั้น 
แต่..
STEM ในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยศรีธนชัย พยายามนำหลักการ STEM ไปใช้ในวิชาอื่นโดยลืมธรรมชาติของวิชานั้นๆ ผมว่ามันไม่น่าส่งผลดี 
เอาเป็นว่าใช้บูรณาการธรรมดาก็น่าจะพอ อย่ายัดเยียดคำว่า STEM ลงไปในสาระอื่นให้ปวดหัวทั้งผู้สอนและนักเรียน 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูวิทย์บ้านๆ วันที่ตอบ 2017-10-13 13:24:14 IP : 113.53.176.51[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.