ReadyPlanet.com


อัตมโนทัศน์กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง


อาจารย์นาตยาครับ อัตมโทัศน์ (self-concept) ที่นิยามว่า ภาพของตนเองที่เกิดจากการรับรู้ ความรู้สึก ทัศนคติ หรือการตีความ กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ที่นิยามตามคำจำกัดความใหม่ของ Bandura ว่า การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับควาสามารถของตนเอง คำถาม (1) ทั้ง 2 คำนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ (2) หากใช้แนวคิดของ Bandura อาทิ ประสบการณ์ที่เคยประสบความสำเร็จ การใช้ตัวแบบ การใช้คำพูดชักจูง และกากรตุ้นทางอารมณ์ มาพัฒนาอัตมโนทัศน์จะเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรครับผู้ตั้งกระทู้ วิทยา :: วันที่ลงประกาศ 2013-10-24 15:03:11 IP : 1.4.140.57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1669512)

ในความเห็นของดิฉัน self concept มันเป็นคำกลาง ๆ นะคะ คนเราอาจมองตัวเองว่าเป็นคนแย่ หรือเข้าท่า อันนี้หมายถึงมีมุมมองหรือมองตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน มีความสามารถอย่างไร มันอาจเป็นบวก หรือลบ ก็ได้ ก็อยู่ที่ประสบการณ์ในชีวิตของตน และสิ่งแวดล้อม ที่ไปสร้าง self-concept ของเขา คือทั้งตัวเอง และปัจจัยภายนอก สามารถ form ลักษณะ self concept ของคนเราได้

ส่วน self efficacy คือการมองว่าตัวเองมีความสามารถอย่างไร 2 คำนี้ ไม่น่าจะเหมือนกัน นะคะ

ในแนวคิดของ Bandura เขาเชื่อเรื่อง social learning ว่าการเรียนรู้ของคนเรามาจากการได้เรียนรู้จากสังคม หรือเอาสังคม สภาพแวดล้อม มาทำให้เกิดการเรียนรู้ ในด้าน value education ได้มีการนำเอาแนวของ Bandura มาใช้ เช่น อยากให้เด็กทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง ก็ต้องตั้งถังขยะเยอะ ๆ อะไรแบบนี้ คำว่าสังคม หมายรวมทั้งการปะทะสังสรรค์ และจัดสภาพแวล้อมที่จะทำให้คนเอื้อที่จะทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์

การพัฒนาให้คนมี self efficacy ในแนวทางของ ฺBandura จึงน่าจะทำได้จากการจัด social learning และถ้าจะใช้กับการพัฒนาหรือเปลี่ยน self concept ที่มองตนเองในทางลบ ให้มองตนเองในทางบวก ก็สามารถที่จะใช้ social learning ของ Bandura ได้ อย่างเช่น เอาเทคนิค เช่น grit approach มาให้เกิดความกล้าที่จะทำอะไรช่วยกัน แล้วให้ประสบความสำเร็จ อันนี้ ก็สร้าง self concept ในทางที่ดี และเมื่อตนเองทำได้ มันก็ได้ self efficacy ด้วย แบบนี้ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2013-10-24 19:05:31 IP : 125.25.163.197


ความคิดเห็นที่ 2 (1669627)

ขอบพระคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิทยา วันที่ตอบ 2013-10-26 23:10:18 IP : 1.4.137.31[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.