ReadyPlanet.com


หลักสูตรและการสอน กับ ภาษาศาสตร์ประยุกต์(ด้านการสอนภาษา) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?


ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเกี่ยวกับการสอนให้เลือกเรียนกัน ส่วนมากก็อยู่ในครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ซึ่งก็จะมีทั้งปริญญาด้านหลักสูตรและการสอน หรือการสอนเฉพาะวิชา ในทางกลับกันทางด้านสายการสอนภาษา ก็จะมีสังกัดในคณะมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ซึ่งจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ขอไม่พูดถึง) หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่เน้นไปในเชิงการสอนภาษา (รวมถึงการสอนภาษาต่างประเทศ)

อยากทราบว่าการเรียนหลักสูตรและการสอน กับภาษาศาสตร์ประยุกต์ ที่เน้นการสอนภาษามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หากเราอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาต่างประเทศ (ในส่วนของภาษาไทย) เราควรเลือกเรียนโดยเน้นทางด้านไหนมากกว่ากันผู้ตั้งกระทู้ สงสัย :: วันที่ลงประกาศ 2014-09-21 15:18:18 IP : 110.168.159.208


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1685352)

 คำว่า ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Applied Linguistics ไม่ใช่ความหมายของการสอนภาษา ที่จะอยู่ในคณะครุ/ศษ. นะคะ ถ้าอยู่ในคณะ Education จะต้องเป็น Language Education หรือ Foreign Language Education อะไรแบบนี้ เทียบเคียงอย่างเช่น Science หรือ Mathematics อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ แต่ Mathematics Education, Sceince Education จะอยู่ใน College of Ed. หรือ Social Sciences อยู่ในคณะสังคมศาสตร์ แต่ Social Studies Education อยู่ใน College of Education เช่นนี้เป็นต้น

หลักสูตรสาขาที่ลงท้ายเป็น Education ก็จะเรียนทั้งเนื้อความรู้ที่เป็น pure เช่น ความรู้ทางภาษา ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ แล้วก็จะเรียนทางหลักสูตร การสอน ทางการศึกษาของเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งตรงนี้ทำให้แตกต่างกับหลักสูตรสาขาหลักสูตรและการสอน หรือ C&I ที่จะเรียนหลักสูตรและการสอนกว้างขวางกว่า พวกนี้จะลึกด้านการศึกษามากกว่า แต่ด้านเนื้อหาของเช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ จะลึกน้อยกว่าพวกวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศึกษา เป็นต้น มันเป็นการเน้นคนละอย่าง ดังนั้นถ้าต้องการเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนก็ควรเรียน C&I ถ้าต้องการเน้นเชี่ยวชาญการศึกษาเฉพาะด้านก็ควรเรียนพวก ......Education ถ้าจะเน่้นการสอนจริง ๆต้องดูคุณวุฒิด้วย เช่น ถ้าคูณวุฒิ เป็น M.I.T. แบบนี้เก่งการสอนโดยเฉพาะ มากกว่า M.Ed เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มันไม่ค่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะให้จำแนกแบบตัดขาดไปได้  ด้วยคุณวุฒิปริญญาแบบนี้กันแล้ว มันปนกันไปหมด ที่พูดนี่ คือความหมายอัตลักษณ์เดิมของคุณวุฒิปริญญาแบบต่าง ๆ นะคะ

ทีนี้ทำไมสาขาพวกการศึกษาจึงไปอยู่ที่คณะที่มุ่งผลิตนักวิชาการด้านนั้น ๆ ได้ ตรงนี้คงเนื่องมาจากการบริหารจัดการองค์กรของแต่ละสถาบันไม่เหมือนกัน แต่หลักการคือ ถ้าสถาบันนั้น ไม่มี College of Education ก็อนุโลมให้หลักสูตรสาขาทางการศึกษาไปอยู่ ในสถาบันนั้น อยู่ในคณะที่ไม่ใช่ทางการศึกษาได้ แปลว่าคณะวิชานั้น ผลิตบัณฑิตหลากหลาย ทั้งนักวิชาการ...และนักการศึกษา (ครู) ก็แยกโปรแกรมต่างหากจากกัน แต่ถ้ามีคณะการศึกษาอยู่ หลักสูตรแบบนี้ จะไม่อยู่ที่คณะที่ไม่ใช่การศึกษา หรือสถาบันเดียวกัน มีสองที่ แบบนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะ หรือการบริหารองค์กรปัจจุบันที่นิยมไม่มีคณะวิชาแล้ว เข้ามหาวิทยาลัยเจอเป็นโปรแกรมเลย นี่ก็เป็นที่นิยมกัน หรือตั้งคณะวิชาที่เป็นชื่อสหวิทยาการมาก ๆ เพื่อให้หลักสูตรสาขาต่าง ๆ ปนเข้าไปอยู่ในคณะแบบนี้ การศึกษาก็อยู่รวมกับสาขาเฉพาะทางอื่น ๆ ได้ หลักการอยู่ที่ ชื่อคณะวิชาจะบ่งบอกว่า จัดการศึกษาด้านไหน อย่างต่างประเทศ เอาคณะวิทยาศาสตร์กับศิลปศาสตร์ อยู่ด้วยกัน ถ้าไม่มีคณะทางการศึกษา หลักสูตรทางการศึกษาอยู่ในคณะนี้ยังได้เลย  แต่ถ้ามีคณะทางการศึกษา ในสถาบันนั้น หลักสูตรทางการศึกษาก็ต้องอยู่ที่คณะทางการศึกษาค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2014-09-22 14:45:51 IP : 101.108.49.161


ความคิดเห็นที่ 2 (1685353)

 ที่พิมพ์ M.I.T. พิมพ์ผิดนะคะ M.A.T ค่ะ เช่น Master of Arts in Teaching

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2014-09-22 14:48:25 IP : 101.108.49.161[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.