ReadyPlanet.com


คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และ คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัว


เรียนถามท่านอาจารย์ที่สอนหลักสูตรและการสอนทุกท่านครับ

1 อาจารย์ท่านใดพอจะทราบความเป็นไปบ้างครับ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องบ้างไหมครับ ขออภัยผมไม่เคยได้ยิน/ไม่ได้ติดตามข่าวเลยครับ

2 หลักสูตรทำง่ายอย่างงี้เลยหรือครับ

ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ ครูหมื่นหนึ่ง :: วันที่ลงประกาศ 2017-08-27 16:53:31 IP : 110.168.6.150


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4062453)

 เรื่องการปรับหลักสูตร ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้ให้ข่าวมาเป็นระยะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยต่อเนื่องถึงเป็นรัฐมนตรีว่าการ

ในการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2546 ได้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี 2551 คณะทำงานมาจากหลายภาคส่วนทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ศน. ครู และ สสวท.

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สสวท. ได้วิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี 2555 คณะทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ นำไปทดลองใช้ในโรงเรียน (ชวงนั้น สสวท.เรียกว่าหลักสูตรอนาคต) และก่อนมีการประกาศใช้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (คนละกลุ่มกับตอนพัฒา) มาดูอีกครั้งเพื่อให้ใกล้เทียบเท่าสากล

สำหรับสาระภูมิศาสตร์ใช้เวลาพัฒนาเกือบปี

 

เรียนว่าการพัฒนาหลักสูตรแต่ละครั้งใช้เวลามากคะ คณะทำงานต้องมาจากหลายภาคส่วน แต่ครั้งนี้เป็นการพ้ฒนาเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง และยังคงโครงสร้างเดิม ผู้มีส่วนร่วมจึงมีเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเฉพาะสาขาเพียงบางกลุ่มที่มีการปรับปรุง

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนา วันที่ตอบ 2017-08-28 09:48:08 IP : 1.46.138.170


ความคิดเห็นที่ 2 (4062657)

จะขอแสดงความคิดเห็นกับคำถามข้อ 2 ของ อจ.นะคะ

คำถามข้อ 2 ของ อจ. สะท้อนให้เห็นว่า เรายังเข้าใจตลอดเวลาว่า หลักสูตรแกนกลาง ไม่ว่าจะ กศ.ขั้นพื้นฐาน หรือ หลักสูตรปฐมวัย มันคือหลักสูตร เฉกเช่นหลักสูตรสมัยฉบับปรับปรุง 2533 อยู่นั่นเอง (ไม่ทราบ ครูหมื่นหนึง เกิดทันป๊ะ)

ดิฉันได้พูดเรื่องนี้ในที่ต่าง ๆ มานานหลายปีแล้วว่า ตราบใดที่หลักสูตรชาติ เขียนออกมาเป็นหน้าตาลักษณะแบบหลักสูตรปัจจุบัน โดยแสดงมาตรฐานของแต่ละกลุ่มสาระฯ ว่าหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระฯ ถ้าจะเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ควรจะต้องทำให้คนเรียน มีความรู้ ความสามารถตามองค์ความรู้เหล่านี้ นั่นคือ สาระ แต่ละองค์ความรู้ (สาระ) ควรจะต้องให้คนเรียนมีความรู้ ความสามารถ ตาม มาตรฐาน และตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ใน (มาตรฐาน)หลักสูตรของประเทศ โดย รร. จะนำเอาสิ่งเหลานี้ ไปปรุงแต่ง ในหลักสูตรเดิมของ รร. หรือนำไปทำเป็นหลักสูตรหน้าตา รูปแบบใด ๆ ตามวิสัยทัศน์ของแต่ละ รร. ได้ ไม่ใช่ไปเอา (มาตรฐาน) หลักสูตรชาติ ไปเป็นหลักสูตรโดยตรง ด้วยอาการที่ได้ทำกันมา ที่ใกล้ตัวที่สุด คือ อยู่ ๆ ก็เอาตัวชี้วัด ไปร้อยเรียงเป็นคำอธิบายรายวิชา ภายใต้หลักสูตรกลุ่มสาระฯ นั้น ๆ โดด ๆ ดิบ ๆ

เราต้องช่วยกันแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ใหม่ค่ะ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ในหลักสูตรชาติ ไม่ใช่หลักสูตร ค่ะ ผุู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่ามีทิษฐิมานะที่จะพยายามไม่เข้าใจประเด็นนี้เลยค่ะ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ไม่ได้กำหนดในสถานะที่จะเป็นรายวิชาใด ๆ บนรูปแบบหลักสูตรแบบใด ๆ เลย เปรียบเหมือนคลังความรู้ของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาระฯ ของแต่ละวัยผู้เรียน เปรียบเสมือนเป็นคลังอุปกรณ์เครื่องมือ เหมือนอุปกรณ์ เครื่องปรุงในครัว เหมือนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่อยู่ในตู้ ที่เราจะเอาอะไรมาใช้มากน้อย ใช้ถี่บ่อย หรือ นาน ๆ ครั้ง หรือใช้แล้วใช้อีก มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเรา มันเป็นของเอาไว้ปรุงแต่งหลักสูตรของ รร. รร.ต้องเริ่มต้น กำหนดรูปแบบหลักสูตรของ รร.ก่อน คิดโครงสร้างหลักสูตร ของ รร.เองก่อน 8 กลุ่มสาระฯ ไม่ใช่โครงสร้างหลักสูตร รร. เราเองยังต้องมีแบบบ้าน คิดรายการเมนูอาหารก่อน แล้วจึงจะไปเอาของแต่งบ้าน หรือเครื่องปรุงอาหารมาตกแต่ง มาทำอาหาร อาการการทำหลักสูตร ของ รร. ก็เป็นแบบนี้เช่นกัน

กรุณาเปิดโอกาส ให้ทุก รร. ได้มีโอกาส ที่จะออกแบบหลักสูตร รร.ของเขา จัดทำโครงสร้างหลักสูตร เหมือนออกแบบบ้าน มีโครงสร้างบ้าน ของเขาเองก่อน แล้วอยากจะเอามาตรฐาน ตัวชี้วัดไหน มาผสม ตกแต่งเข้าไปในโครงสร้างหลักสูตรของ รร. เขา นั่นทำทีหลัง รร.หนึ่ง อยากมีหลักสูตรที่เอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ มาผสมกันเป็นหนึ่งหลักสูตร อีกโรงเรียนหนึ่งอยากเอากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา สุขศึกษา มาเป็นหนึ่งหลักสูตร ที่เหลือ แยกออกไป เช่นนี้เป็นต้น รร.ต่าง ๆ ก็จะมีหน้าตาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร ต่าง ๆ กันไป ตามวิสัยทัศน์ของเขา ทุกโรงเรียน พาเด็กไปให้ได้มาตรฐาน ตัวชี้วัด ภายใต้ เส้นทาง ที่ไม่เหมือนกันได้ค่ะ นี่คืองานท้าทายของหน่วยงานระดับชาติที่ท่านจะต้องเป็นที่ปรึกษาการออกแบบหลักสูตรให้ รร. ไม่ใช่้ไปจัดการสร้างหลักสูตรเหมือนสร้างบ้าน ให้ทุก รร.มีแบบเดียวกัน ทั้งประเทศ สั่งให้ รร.มีแค่ไปต่อเติมห้องเล็กห้องน้อย ด้วยการให้ รร.มีสิทธิ์แค่สร้างรายวิชาเพิ่มเติม บนโครงบ้านเดียวกันที่ส่วนกลางสั่งการลงไป ถ้าเป็นแบบนั้น ลองนึกภาพดูว่า แบบบ้าน หรือแบบหลักสูตร ของ ทุก รร. มันจะเลอะเทอะเปรอะเปื้อน ขนาดไหน

หยุดวิธีการเอา (มาตรฐาน)หลักสูตรชาติ ไปใช้กับ รร. แบบนี้เสียทีเถอะค่ะ

โครงสร้างหลักสูตรกลาง ต้องกำหนดเพียงกว้าง ๆ และยืดหยุ่น ให้ รร.ไปทำโครงสร้างหลักสูตรของเขาเอง

หากไม่เปลี่ยนแปลง ก็โปรดไปทำหลักสูตรแกนกลาง แบบสมัยหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2533 เถอะค่ะ อย่าลักลั่น แบบนี้อีกเลย

ถ้า รร.เข้าใจ และได้รับโอกาสในการทำหลักสูตร ของ รร. ด้วยวิธีที่ดิฉันว่าไปนี้ คำถามของคุณครูหมื่นหนึ่ง จะไม่เกิดเลย เพราะ ปท. จะปรับแก้มาตรฐานหลักสูตรไปอย่างไร จะมีมาตรฐานเทคโนโลยี มาตรฐานภูมิศาสตร์ หรือจะมีมาตรฐานสะเต็ม ทุกโรง ก็จะไม่วุ่นวาย ตกใจ สับสน เพราะมันเป็นเหมือน "เฟอร์นิเจอร์ "เครื่องปรุง" ที่ไว้ไปปรุงแต่ง เราจะยังคงมีหลักสูตรเดิมของ รร. ได้ แล้วไปดูว่าเขากำหนดอะไรใหม่ ๆ ก็เอาไปเพิ่มเติมเสริมแต่ง เป็นอาการเอาอะไรเข้า - ออก แค่นั้นเอง

ดังนั้นความเข้าใจที่สำคัญ ที่ต้องเข้าใจให้ถูกคือ มันไม่ใช่่หลักสูตร ทำไมมาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ในประกันคุณภาพ ของ สมศ. หรือ มคอ. 1 ของ สกอ. ไม่เห็นมีอาการของการเอาเรื่องพวกนี้ไปใช้ทื่อ ๆ ตรง ๆ  ผิดเพี้ยนแบบหลักสูตรแกนกลาง ของ สพฐ. ตอบคำถามนี้กันได้ไหมคะ มหาวิทยาลัยมี มคอ.1 ก็เปรียบเหมือนมาตรฐานในหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ของกศ.ขั้นพื้นฐาน แต่ทำไม ม.ต่าง ๆ ยังสามารถมีหน้าตารูปแบบหลักสูตรต่าง ๆ กันไปในแต่ละสถาบันได้เล่าคะ

ถ้าไม่กระจายอำนาจให้ รร.ในเรื่องนี้ โปรดทำหลักสูตรแกนกลางแบบหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2533 เถอะค่ะ จะเอาแบบไหน ก็ได้ขอให้ทำให้ถูกละกันค่ะ

ดังนั้น ส่วนกลางจะปรับหลักสูตรไปอย่างไร ไม่ต้องตกใจ ขอให้อย่าให้ใครมาบังคับให้เราเอาพวกนั้นมาเป็นหลักสูตรดิบ ๆ ของ รร.ก็แล้วกัน นะคะ คุณครูหมื่นหนึง

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2017-08-29 10:55:51 IP : 1.0.201.141[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.