ReadyPlanet.com


วิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


วิชาเพิ่มเติม จะมีวิธีการจัดทำอย่างไร ต้องแยกออกจากหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ เช่น วิชาเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษผู้ตั้งกระทู้ ทับทิม :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-14 20:03:50 IP : 202.176.100.29


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1494701)

รายวิชาเพิ่มเติม คือรายวิชาเลือก เป็นสิ่งที่ รร. สามารถจัดทำได้โดยอิสระค่ะ ไม่ต้องไปเชื่อมโยง เทียบเคียง กับมาตรฐานใด ๆ ในหลักสูตรแกนกลางเลย จะทำกี่หน่วยกิตก็ได้ เช่น .5 หรือ 1 นก. ก็ได้ รายวิชาเพิ่มเติมที่ดี ควรจบในตัวเอง ไม่ควรมี prerequisite ว่าต้องเรียนรายวิชาอะไรมาก่อน จึงจะเรียนรายวิชานี้ได้ หรือทำรายวิชาเพิ่มเติมต่อเนื่องกัน 2 วิชา แบบนี้ก็ไม่ดี ควรให้สมบูรณ์ จบในตัวของมันเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2010-05-14 20:54:51 IP : 158.108.240.127


ความคิดเห็นที่ 2 (1556031)

ก็ดีนะชอบดีว่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ผู้แสดงความคิดเห็น เราเอง (qazwsxedc984-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-05 07:49:45 IP : 110.77.233.68


ความคิดเห็นที่ 3 (1556032)

รายวิชาเพิ่มเติม คือรายวิชาเลือก เป็นสิ่งที่ รร. สามารถจัดทำได้โดยอิสระค่ะ ไม่ต้องไปเชื่อมโยง เทียบเคียง กับมาตรฐานใด ๆ ในหลักสูตรแกนกลางเลย จะทำกี่หน่วยกิตก็ได้ เช่น .5 หรือ 1 นก. ก็ได้ รายวิชาเพิ่มเติมที่ดี ควรจบในตัวเอง ไม่ควรมี prerequisite ว่าต้องเรียนรายวิ

รายวิชาเพิ่มเติม คือรายวิชาเลือก เป็นสิ่งที่ รร. สามารถจัดทำได้โดยอิสระค่ะ ไม่ต้องไปเชื่อมโยง เทียบเคียง กับมาตรฐานใด ๆ ในหลักสูตรแกนกลางเลย จะทำกี่หน่วยกิตก็ได้ เช่น .5 หรือ 1 นก. ก็ได้ รายวิชาเพิ่มเติมที่ดี ควรจบในตัวเอง ไม่ควรมี prerequisite ว่าต้องเรียนรายวิชาอะไรมาก่อน จึงจะเรียนรายวิชานี้ได้ หรือทำรายวิชาเพิ่มเติมต่อเนื่องกัน 2 วิชา แบบนี้ก็ไม่ดี ควรให้สมบูรณ์ จบในตัวของมันเอง

รายวิชาเพิ่มเติม คือรายวิชาเลือก เป็นสิ่งที่ รร. สามารถจัดทำได้โดยอิสระค่ะ ไม่ต้องไปเชื่อมโยง เทียบเคียง กับมาตรฐานใด ๆ ในหลักสูตรแกนกลางเลย จะทำกี่หน่วยกิตก็ได้ เช่น .5 หรือ 1 นก. ก็ได้ รายวิชาเพิ่มเติมที่ดี ควรจบในตัวเอง ไม่ควรมี prerequisite ว่าต้องเรียนรายวิชาอะไรมาก่อน จึงจะเรียนรายวิชานี้ได้ หรือทำรายวิชาเพิ่มเติมต่อเนื่องกัน 2 วิชา แบบนี้ก็ไม่ดี ควรให้สมบูรณ์ จบในตัวของมันเอง

าอะไรมาก่

รายวิชาเพิ่มเติม คือรายวิชาเลือก เป็นสิ่งที่ รร. สามารถจัดทำได้โดยอิสระค่ะ ไม่ต้องไปเชื่อมโยง เทียบเคียง กับมาตรฐานใด ๆ ในหลักสูตรแกนกลางเลย จะทำกี่หน่วยกิตก็ได้ เช่น .5 หรือ 1 นก. ก็ได้ รายวิชาเพิ่มเติมที่ดี ควรจบในตัวเอง ไม่ควรมี prerequisite ว่าต้องเรียนรายวิชาอะไรมาก่อน จึงจะเรียนรายวิชานี้ได้ หรือทำรายวิชาเพิ่มเติมต่อเนื่องกัน 2 วิชา แบบนี้ก็ไม่ดี ควรให้สมบูรณ์ จบในตัวของมันเอง

อน จึงจะเรียนรายวิชานี้ได้ หรือทำรายวิชาเพิ่มเติมต่อเนื่องกัน 2 วิชา แบบนี้ก็ไม่ดี ควรให้สมบูรณ์ จบในตัวของมันเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น เราเอง (qazwsxedc984-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-05 07:51:01 IP : 110.77.233.68


ความคิดเห็นที่ 4 (2990222)

 รายวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจของตน ถ้าโรงเรียนไม่ได้จัดไว้ให้นักเรียนเลือก แต่บังคับให้นักเรียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน อยากทราบว่าโรงเรียนทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้แล้วนักเรียนไม่อยากเรียนวิชาเพิ่มเติมที่โรงเรียนบังคับให้เรียนจะทำอย่างไร เช่น ให้ระดับชั้น ม.ต้น เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมทุกคน ทั้ง ๆ ที่นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานก็แทบเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว ยังถูกบังคับให้เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอีก ช่างเป็นกรรมของนักเรียนจริง ๆ แต่ถ้าทำไม่ได้จะทำอย่างไรไม่ให้นักเรียนถูกบังคับให้เรียนทั้งที่ไม่ชอบครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูคณิต วันที่ตอบ 2015-02-17 14:19:52 IP : 1.1.255.180


ความคิดเห็นที่ 5 (2990229)

 แสดงความเห็นไว้ที่กระทู้ล่าสุดแล้วนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2015-02-17 19:50:53 IP : 125.25.172.155[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.