ReadyPlanet.com


การใช้คำ 2 คำในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม


อยากเรียนถาม ว่า Competency นั้น มีคำ2 คำ ที่นิยมใช้ คือสมรรถนะ กับสมรรถภาพ  ในวงการศึกษา โดยเฉพาะนำไปพัฒนาครู  ในประเด็นดังนี้

1.ถ้าใช้ สมรรถนะ และสมรรถภาพ ถามว่า หัวข้องานวิจัย เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ....สำหรับครู

กับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรถภาพ....สำหรับครู  แบบใด จะเหมาะสมกว่ากัน

2. บางงานวิจัย เกี่ยวกับ หลักสูตรฝึกอบรม จะใช้ คำว่า CBT (Competency Based Training) มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกับ CBC (Competency Based Curriculum) ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

3. บางตำรา ใช้คำว่า อิงสมรรถภาพ เหตุใดต้องอิง ทำไม่ไม่ใช้ให้เต็มกระบวนการ ครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ C&I (densak_h-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-12-03 00:56:04 IP : 61.7.159.11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1520400)

ข้อ 1 Competency ปัจจุบันเขาใช้คำว่า สมรรถนะ กันค่ะ อันนี้ชัวร์ๆๆๆๆๆ  สมัยก่อนสัก 20 กว่าปีก่อน (โบราณมั้ย) เขาใช้ว่าสมรรถวิสัยค่ะ พวกทางการศึกษาจะใช้กัน แต่เดี๋ยวนี้ทุกวงการใช้ สมรรถนะ

ข้อ 2 เหมือนกันแหละ อย่าไปคิดมาก ยังไง ในงานวิจัย เรามีสิทธิ์ที่จะอธิบายความหมายของคำที่เราใช้อยู่แล้ว แต่คำว่า competency-based curriculum โดยคำนี้จะใช้ในแง่หลักสูตรปกติก็ได้ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงหลักสูตรฝึกอบรม  แนวคิดเรื่อง competency-based curriculum เก่ามากแล้ว อยู่ในยุคที่เราฮิตกันเรื่อง mastery learning เมืองไทยฮิตเรื่องนี้ประมาณ 30 – 40 ปีที่แล้ว  ที่รับแนวคิดมาจากนักการศึกษาคือ Bruner ที่เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ ถ้าเรารู้จักจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับเขา แนวคิดของ Bruner นี้ มีผู้รับช่วงต่อมาคือ Bloom แล้ว Bloom ก็พูดถึงเรื่อง mastery learning ที่เราฮิตกันสมัยก่อนจากอิทธิพลของ mastery learning ก็คือ การตั้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมไงล่ะ ไม่รู้เกิดกันหรือยัง สมัยนั้นครูทุกคนต้องตั้งจุดประสงค์ปลายทาง นำทาง เน้นระบุ ชี้ พูดวิเคราะห์ ตระหนัก ไม่ได้ อ้างว่าคำพวกนี้วัดไม่ได้ ต้องกำหนดการเรียนที่วัดได้ สังเกตได้ เรียนอะไรเป็นชิ้น ๆ เน้นพฤติกรรมที่ mastery เป็นเบี้ยหัวแตก rigid ตอนนี้ก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในครูบางคน รวมทั้งเรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป program text ก็อิทธิพลของ mastery learning ที่พูดเรื่องสมรรถวิสัยของคนเรียนนี่แหละค่ะ มันมาเพี้ยนเพราะกำหนด competency ที่จะให้เด็ก mastery กันไม่เป็น ไปเที่ยวกำหนด competency ที่ไม่มีคุณภาพต่อการเรียนรู้จริง ๆ  แต่สมัยนี้ดีขึ้นนะ คนเรียนรู้ขึ้น กำหนด competency กันเข้าท่าขึ้น

ข้อ 3 ไม่ต้องไปสนใจแล้ว ตอบไปข้างบนแล้วค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2010-12-03 20:31:47 IP : 125.25.218.171


ความคิดเห็นที่ 2 (1542777)

๑. สมรรถนะใช้กับแรงเครื่องจักรกล (อาจรวมแรงงานของสัตว์)

๒.สมรรถภาพใช้กับขีดความสามารถของมนุษย์ ซึ่งมีมากกว่าแรง

๓. Com เป็น Prefix นำหน้าคำใดแปลว่ามีมากกว่าหนึ่ง หรือ รวมเข้าด้วยกัน

๔.รากศัพท์ของ Competency ได้พัฒนามาจาก Com + Pete (Potent)

๕.ลึกลงไปในภาษาอังกฤษคำว่า Competency มาจากคุณลักษณะของพระเจ้าที่สร้างมนุษย์จากดินและเป่า Spirit ของพระเจ้าลงไปในดิน Humus + Spirit = Human ดังนั้นมนุษย์จึงมีคุณลักษณะ 3 Omni คือ Potent(แรง) Presence(การปรับตัว) และ Science (ความรู้) รวมทั้งสามเข้าด้วยกัน (Com) เป็น Competency

๖.ถ้าคนที่มีแต่แรง เรียกว่า สมรรถนะยอมรับได้ แต่คนที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์ แรงงาน จินตนาการ การปรับตัว และแสดงออกมาเป็นภาวะหรือภาพ ต้องใช้สมรรถภาพ การแปลคำใดๆพึงมองให้รอบด้าน

๗. ทั้ง ๖ ข้อข้างต้นสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ด้วยความปรารถนาดี เราไม่พึงใช้ "ฉันคิดว่า" "ฉันรู้สึกว่า" แต่น่าจะเป็น "ตามหลักการวางไว้ว่า"

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรชาติ ณ หนองคาย วันที่ตอบ 2011-04-28 21:01:36 IP : 183.89.109.65


ความคิดเห็นที่ 3 (1660899)

   competency based curriculum เป็นประเภทหรือชื่อหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยใช้ competency หรือ สมรรถนะ หรือความสามารถของบุคคลเป็นหลัก และเรียกชื่อต่างกันไปบ้าง เช่น หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือหลักสูตรสมรรถนะเป็นฐาน  หรือหลักสูตรอิงสมรรถนะ

  competency based training เป็นประเภทหนึ่งของ competency based curriculum บางแห่งเรียกชื่อเต็มว่า competency based training curriculum เป็นหลักสูตรสมรรถนะเหมือนกัน แต่มุ่งใช้สมรรถนะเพื่อการฝึกอบรม จึงเรียกชื่อนี้  อนาคตจะมีชื่อหลักสูตร competency based E-training คือหลักสูตรฝึกอบรมแบบใช้สมรรถนะ แต่ฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  สำหรับหลักสูตรที่ใช้สมรรถนะเป็นฐาน เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจเรียกชื่อสอดคล้องกันไป ตามเป้าหมายของระบบบริหารทรัพยากรบุคลเชิงกลยุทธ์ เช่น ใช้สมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร  ก็เรียก competency based recrutment and selection,competency based peformance improvement  ect. เป็นต้น

 Competency หรือบ้านเราเรียก สมรรถนะ บัญญัติศัพท์โดย ก.พ. มีความหมายมากกว่าความรู้ ทักษะ หรือ "แรง" อย่างที่บางคนเข้าใจ

แต่สมรรถนะเป็นผลรวมของ ความรู้,ทักษะ,พฤติกรรม,บริบทและเป้าหมาย  หรือแฝด 5   คือ   Ci = (K,B,C,A,o)  เป็นลักษณะเฉพาะ

ยุคปัจจุบันและอนาคต Competency ยังคงมาแรง เชื่อว่าน่าจะมีการประยุกต์ลงถึงระดับสถานศึกษานะครับ  เรื่องนี้น่าสนใจมาก ผู้สนใจก็ลองแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติมดู จะทำให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของมันมากขึ้น โดยเฉพาะวงการศึกษาของไทย  ถ้าผุ้นำการศึกษามองเห็นและนำเรื่องนี้มาดำเนินการอย่างเป็นระบบ การศึกษาบ้านเราคงไปไกลกว่านี้ หรือไม่ก็เข้าสู่อาเชียนได้อย่างไม่อายเขาละ่ครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.ชัชรินทร์ ชวนวัน วันที่ตอบ 2013-06-16 22:44:56 IP : 49.49.195.180


ความคิดเห็นที่ 4 (1660912)

กด like ค่ะ ดร.ชัชรินทร์

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2013-06-17 08:19:18 IP : 180.180.84.37


ความคิดเห็นที่ 5 (1661174)

บังอิญเข้ามาเห็นกระทู้นี้ และจำได้ว่าเคยแสดงความเห็นไว้ในกระดานของราชบัฑิตยสถานไว้นานแล้ว ไม่แนใจว่าได้ตอบในกระดานนี้  สิ่งทีได้ให้ความเห้ไว้คืออ้างอิงพจานุกรม ในเชิง "อรรถ" และแสดงทีมาของคำในเชิง "นัย" แต่เมื่อแจ้งว่า กพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานทีมีอำนาจดูแลกำลังคนภาครัฐใหใช้คำว่า "สมรรถนะ" กับผลงานของคนได้ก็คงต้องว่าตามนั้น และถ้ามีแหล่งข้อมูลอันแสดงถึงหลักการและเหตุผลประกอบในอันที่จะศึกษาค้นคว้าตอก็จะเป็น "กุศล" ยิ่ง รวมทั้งจะได้เป็นฐานให้มีการชำระความหมายะปรับปรุงในพจนานุกรมฯต่อไป ด้วยความเคารพและมีความเป็นกัลยาณมิตรในเชิงวิชาการครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรชาติ ณ หนองคาย วันที่ตอบ 2013-06-21 12:36:58 IP : 202.28.170.4


ความคิดเห็นที่ 6 (1661200)

บ้าน C&I หลังนี้ดีจังเลย มีผู้รู้ กัลยาณมิตร เข้ามาสอบถาม และแบ่งปันความรู้กันมากมาย ดีจังเลย ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุรชาติแทนคนอื่น ๆ ด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2013-06-21 19:37:52 IP : 101.108.50.194


ความคิดเห็นที่ 7 (1661453)

เดิม กพ. และ ราชบัณฑิตยสถาน(อ้างอิงพจนานุกรมฯ พ.ศ 2542) ใช้สมรรถภาพกับคน แต่ต่อมา กพ.เปลี่ยนเป็น สมรรถนะ ผมจึงมีหนังสือสอบถามอย่างเป็นทางการไปที่ราชบัณฑิตยสถานว่าจะให้ใช้คำใดจึงถูกต้อง ราชบัณฑิตยสถาน แจ้งกลับเป็นหนังสือว่าอนุกรรมการด้านการศึกษาแปลคำว่า Competency Based Knowledge เป็นความรู้เชิงสมรรถนะ แต่ไม่ได้แจ้งเหตุผลประกอบ ผมก็รับฟัง และ รอการชำระพจนานุกรมฯต่อไปในอนาคต เพราะควรคำนึงถึง รากทั้งเชิง อรรถ และ นัย

หากผู้รู้จะอนุเคราะห์แหล่งอ้างอิงให้ค้นคว้าเพิ่มเติมก็จะขอบพระคุณยิ่งครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรชาติ ณ หนองคาย (phsnk-at-mahidol-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2013-06-25 22:35:13 IP : 171.7.0.211


ความคิดเห็นที่ 8 (1663785)

       ผมสนใจในประเด็นของอาจารย์สุชาติ ณ หนองคาย ครับที่ท่านได้พยายามติดตามที่มาที่ไปของ ศัพท์คำว่า สมรรถนะ ซึ่งผมเองก็รู้แค่ว่า ก.พ.เป็นผู้กำหนด แต่จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมจึงใช้ชื่อนี้ และอ้างอิงกับอะไร ผมเอาใจช่วยครับเผื่อว่าจะได้ทราบที่มาที่ไปของคำศัพท์นี้ของไทย  แต่ในความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมเองก็ไม่ค่อยชอบนักที่เลือกใช้คำว่า สมรรถนะ แทนความหมายในศัพท์คำว่า Competence หรือ Competency เพราะฟังดูจะเหมือนเป็นสมรรถนะของเครื่องจักร หรือรถยนต์อะไรทำนองนั้น   แต่เอาเถอะผมว่าเราก็คงจะคุ้นกับคำว่า สมรรถนะมาพอควร ซึ่งจะเห็นว่า สื่อไปในทางความสามารถของคนมากกว่าเครื่องจักร  และในความหมายของศัพท์ในพจนานุกรมต่างๆ ก็แปลคำนี้ว่าเป็นความสามารถ รวมทั้งคำว่า สมรรถนะด้วย  ก.พ.อาจเป็นว่า สมรรถนะ ฟังดูดี เพราะ กระมัง ก็เลยเลือกใช้คำนี้ 

       ในทาง HR เท่าที่ได้เคยเรียนรู้มาในเชิงทฤษฎี ผมมีความเห็นว่า  สมรรถนะ หรือ Competency มันเป็นชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาเพื่อบ่งบอก ระดับความสามารถของคน ที่เรามีความเชื่อมาแต่ดั้งเดิมว่า คนเราพอเกิดมาก็จะเริ่มมีความสามารถ ที่บางคนเรียกว่า พรสวรรค์  พอสูงขึ้นก็ปรับเป็น ความรู้ และทักษะตามลำดับ หรือมองในแง่ความต่อเนื่องเชื่อมโยง ก็คือ คนมีพรสวรรค์เป็นพื้นฐานของชีวิต เมื่อเติบโตขึ้นได้รับการอบรมสั่งสอน ก็มีความรู้มากขึ้น เมื่อรวม ความรู้ ประสบการณ์ ที่สั่งสมกันก็จะกลายเป็นทักษะ หรือความชำนาญ  ในกระบวนการเรียนการสอน การอบรมคน เดิมเราก็คิดมาได้แค่นี้  คือ  สั่งสอน อบรม พัฒนาให้คนเกิดความรู้ และทักษะในด้านต่างๆในการมีชีวิต และการทำงาน ซึ่งกระทำกันมานานปี ตอนนั้นเราไม่เคยพูดถึงคำว่า สมรรถนะ หรือ Competency กันเลยจนคนยุคผมมีอายุ 50-60 กันแล้ว แต่พอมาช่วงปี  1990 หรือ พ.ศ.2533 ก็เกิดมีคำว่า Competency,competence ขึ้นโดย McCleeland หรือคนอื่นๆอีก และเข้ามาบ้านเรา ตอนที่ผมเริ่มศึกษาก็ ปี  2545 พอๆกับระยะที่ ก.พ.ประกาศใช้ จะเห็นว่า  แนวความคิดการฝึกอบรมพัฒนาคนก็เปลี่ยนแปลงไป โดยมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นมา ซึ้่งก็ตื่นตัวกันใหญ่ในภาคเอกชน สำหรับภาครัฐก็เรื่อยๆมาเรียงๆตามที่เห็น ข้อสรุปที่อยากเสนอและแลกเปลี่ยนกับทุกๆท่านก็คือ  สมรรถนะ หรือ Competency เป็นแนวคิดหรือมุมมองของความสามารถคน ที่สูงความ ความรู้ และทักษะ แต่เนื่องจากการให้นิยามคำนี้มีมาก ทำให้ผู้เรียนรู้คิดและมองไปในทิศทางที่ต่างๆกันมาก ซึ่งผมก็ติดตามนะ คือ อยากรู้ว่าแล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ไหน หรือสูงขึ้นไปอีกแค่ไหน ก็ไปพบข้อสรุปหลักการเรียนรู้ ของ Richard Vorhee ได้สรุปโมเดลวิวัฒนาการการเรียนรู้ของคนเราเอาไว้ ซึ่ง สมรรถนะ หรือ Competency เป็นระดับหนึ่งของความสามารถคนและมีจุดสูงสุดไปถึง ผลสัมฤทธิ์ หรือ Performance  ทำให้ถึงบางอ้อว่า หลักความสามารถของคนจะเรียงลำดับมาจาก Knowledge based ,Skill based และ Performance Based  ดังนั้น องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาคนในอนาคตอันใกล้ที่ต้องถูกนำมาใช้ในประเทศไทยก็คือ เรื่อง การพัฒนาคนบนฐานผลสำเร็จหรือผลงาน หรือ Performance Based แน่นอน ซึ่งวงการศึกษา,วงการฝึกอบรม ก็คงต้องเตรียมรองรับเรื่อง การสร้างโมเดลผลงาน (Performance Model) การจัดทำหลักสูตรบนฐานผลงาน (Performance based Curriculum)  การฝึกอบรมและพัฒนาบนฐานผลงาน (Performance based education training) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างแน่แท้  ซึ่งในภาคเอกชนบางแห่งก็นำมาปรับใช้กันบ้างแล้ว ภาคราชการก็คงตามาทีหลังตามธรรมเนียม ตอนนี้ก็ขอรับฟังความเห็นจากท่านอื่นบ้าง ในครั้งหน้าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใหม่ต่อๆไป 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.ชัชรินทร์ ชวนวัน วันที่ตอบ 2013-08-01 13:33:29 IP : 199.188.237.254


ความคิดเห็นที่ 9 (4017486)

น้ำมันหล่อลื่น เครื่องยนต์ที่ดีจะมีหน้าที่โดยทั่วไปดังนี้
1. สามารถให้การหล่อลื่นและผนึกแหวนสูบเพื่อป้องกันการรั่วของกำลังอัด
2. ในการระบายความร้อน
3. สามารถลดการสึกหรอ
4. การรักษาความสะอาดภายในเครื่องยนต์
5. ป้องกันการกัดกร่อนและกันสนิม

ผู้แสดงความคิดเห็น หนูบ้าบอล วันที่ตอบ 2016-09-19 15:29:29 IP : 223.207.249.23


ความคิดเห็นที่ 10 (4057624)

GMP เป็นหลักการหรือข้อกำหนดสำหรับการผลิตอาหารแต่ก็

สามารถใช้เป็นพื้นฐานการผลิตสินค้าครีมด้วยได้เพื่อสามารถผลิตได้อย่างดีและปลอดภัย โดยเน้นการขจัดความเสี่ยงเป็นสิ่งแรก ที่อาจจะทำให้สินค้าที่ผู้บริโภคใช้เข้าไปแล้วเกิดเป็นพิษหรืออาจเป็นอันตรายถึงผู้บริโภค โรงงาน
ผลิตครีมเป็นกิโลใช้กัน

ผู้แสดงความคิดเห็น GMP good วันที่ตอบ 2017-07-20 09:43:35 IP : 223.207.251.34


ความคิดเห็นที่ 11 (4064010)

 การถักทอผ้าไหมทอมือ

ผืน
ผ้าไหมแท้100% ความเก่งของบรรพบุรุษไทยที่ส่งต่อจากอดีตถึงบัดนี้มีความแตกต่างกันมาก อย่าง ลวดลาย รูปแบบและสีสัน มากมายตามแต่ละ วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมหรือท้องถิ่น การทำลวดลายมากมาย ได้แก่ จากการทำสีหลังทอเสร็จ ได้แก่ การย้อม การมัดย้อม, จากกระบวนการทอ อย่าง ขิด ยก ขัด จก, จากการเตรียมเส้นแนวตรงก่อนถักทอ อย่าง การมัดหมี่
การใช้วิธีต่างๆผสมกันโดยสังเขปได้แก่
- การควบเส้น
- มัดหมี่
- การทอขัด
- ยก
- จก
- ขิด

ผู้แสดงความคิดเห็น silksl (silksl2525-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-09-07 23:46:59 IP : 49.48.39.61


ความคิดเห็นที่ 12 (4100184)

หลังจากปี 2013 ผมเกษียณแล้ว แต่ยังทำงานที่เกี่ยวกับ สมรรถนะ หรือ Competency อยู่โดยสอน ดูงานวิจัย และทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง วันนี้ก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสของ Competency ครับ....แนวโน้มของการใช้สมรรถนะ หรือ Competency ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษ์ก็ยังคงเป็นที่นิยมกันมากอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการศึกษาและนำสมรรถนะมาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนามากขึ้น และลงลึกจากองค์กร/สถานศึกษา จนถึงระดับนักเรียนมีการกำหนดโมเดลสมรรถนะของผู้เรียนระดับต่างๆ ประถม มัธยมและมหาวิทยาลัย (ยกเว้นประเทศไทยที่ยังไม่เห็นความเคล่ื่อนไหวหรือจุดเน้นเรื่องนี้ในระดับรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ....ที่ชัดๆยังไม่เห็นครับ). ในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา Competency ยังมีความสำคัญและถูกนำมาใช้มากขึ้น กระบวนการฝึกอบรมตามแนวทางสมรรถนะ จะเรียกว่า Competency Based Training ถ้าผนวกการประเมิน จะเรียกว่า Competency Based training and assessment และถ้าครบหมด จะเรียกว่า Competency Based trainning assessment and evaluation ผมก็แปลว่า  การฝึกอบรมและประเมินผลตามแนวทางสมรรถนะ ครับ ท่านใดแปลอย่างอื่นที่ดูดีกว่า ก็ขอทราบด้วยครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน  กระบวนการจะเริ่มจาก การหาสมรรถนะ (Competency) ของกลุ่มบุคคลที่จะฝึกอบรมพัฒนามากำหนดกรอบ/โมเดลสมรรถนะ (Competency Framework/Model) ซึ่งระบุมาตรฐานของสมรรถนะแต่ละสมรรถนะด้วย (KSA)  ที่นำไปสูกระบวนการฝึกอบรมด้วย การประเมินความต้องการฝึกอบรม (TNA) การจัดทำ IDP และหลักสูตรสมรรถนะ (CBC) การกำหนดแผนการฝึกอบรม ด้วย Learning Outcome ,การประเมินสมรรถนะการฝึกอบรม (CBTA) และสุดท้าย คือ การประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ (CBTA&E) ซึ่งเป็นกระบวนการตลอดแนว แต่ละขั้นมีรายละเอียดเป็น Process ซึ่งสามารถแยกทำการวิจัยแต่ละเรื่องได้  ..ที่เล่ามาก็เพื่อจะจูงใจนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ๆ หรือ ผู้สนใจ ว่า การใช้ Competency สำหรับงาน HR ยังคงใช้ได้อีกมากมาย และคิดว่าน่าจะยังไม่มีเครื่องมือใหม่ๆมาทดแทนได้......สิ่งที่ สว.อย่างผมอยากเห็นก็คือ  ประเทศไทยมีความใส่ใจนำเรื่องนี้มาดำเนินงานอย่างเป็นระบบที่แท้จริง..ตามให้ทันเวียตนามให้ได้... ปัจจุบันเห็นหลงไหลแต่ PISA ซึ่งไม่คัดค้านแต่นั่นมันปลายเหตุ..ควรจะกำหนดเสาหลักต้นเหตุเสียก่อน แล้วจะเอา PISA มาต่อก็ไม่ว่ากัน.....ยังเหลือพม่ากับลาว ที่พอสูสีกันอยู่ หรือจะรอให้ทั้งสองประเทศเขาเป็นผู้นำเรา เรื่อง การใช้หลักสมรรถนะในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล.....ก็จะรอดูกัน.

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.ชัชรินทร์ ชวนวัน วันที่ตอบ 2018-07-02 13:14:51 IP : 223.204.38.76[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.