ReadyPlanet.com


หลักสูตรมีหลายรูปแบบแต่เมื่อเราจะทำหลักสูตรสถานศึกษาเราควรจะใช้หลักการใดในการเลือกใช่หลักสูตร


 ผมเรียนเรื่องรูปแบบหลักสูตรแบบต่างๆ เห็นว่ามีหลายหลาก และเห็นว่ามีหลักสูตรสถานศึกษา จึงสงสัยว่า ถ้าจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แล้วยังมีหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรรายวิชา เหล่านี้เป็น subset ของหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ครับผู้ตั้งกระทู้ เอก :: วันที่ลงประกาศ 2020-12-06 11:24:05 IP : 202.29.26.247


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4179734)

 ดีมากค่ะคำถามนี้ ทุกวันนี้เราพูดคำว่าหลักสูตรกันเลอะเทอะไปหมด

1 ประเทศไทยเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำคำนี้ ที่ถูกคือ ประเทศไทย กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้ว รร. นำไปจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาค่ะ ขณะนี้ ประเทศไทย ไม่มีหลักสูตรกำหนดเป็นหลักสูตรให้สถานศึกษาทั้งประเทศไปใช้ เพราะมีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดทำหลักสูตร ลงไปที่ รร. ให้ รร.ทำเอง แล้ว นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2533 

2. หลักสูตรสถานศึกษา คำนี้ ถูกต้อง รร. ต้องคิดออกแบบหลักสูตรในภาพใหญ่ เป็น ของ รร.เช่น รร.จะทำหลักสูตรอิงสมรรถนะ แบบนี้เป็นต้น แปลว่า รร.นีั้ เน้นให้เด็กจบไป ทำงานเป็น หรือ รร. จะทำหลักสูตรเป็น STEM-based curr. เป็นต้น

3. จากข้อ 2 ถ้า รร.กำหนดแบบนี้เป็นนโยบาย งานต่อไป กลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ก็ต้องไปออกแบบหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้มีลักษณะอิงสมรรถนะ หรืออิง STEM ให้สอดคล้องกับนโยบายของ รร. จะทุกกลุ่มสาระ หรือเฉพาะบางกลุ่มสาระฯ อะไรก็แล้วแต่ จะไปตกลงกัน เช่น จะเป็น STEM แม้แต่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา อยากจะทำหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ของตัวเอง เป็น STEM ด้วย ก็ยังได้ เราก็จะมีลักษณธของกลุ่มสาระฯไป

4. งานถัดไป กลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ก็ทำหลักสูตรของตัวเองไป นั่นคือสร้างรายวิชา  ไม่มีคำว่าหลักสูตรรายวิชาค่ะ พูดกันผิด ๆ หลักสูตรก็หลักสูตร รายวิชาก็รายวิชา หลักสูตรรายวิชาไม่มีค่ะ

5. ต้องการจะมีหลักสูตรบูรณาการ ต้องคิดตั้งแต่ ข้อ 2 ค่ะ รร.จะออกแบบให้บางกลุ่มสาระฯ มารวมกันทำเป็นหลักสูตรบูรณาการ ต้องคิดตั้งแต่นโยบาย ของ รร.ค่ะ จากนั้นก็ทำงาน ตาม 3 และ 4 หลักสูตรบูรณาการกับการสอนบูรณาการ ต่างกันนะคะ หลักสูตรบูรณาการต้อง        สอนบูรณาการ โดยอัตโนมัติ แต่เราสอนบูรณาการโดยหลักสูตรไม่เป็นบูรณาการก็ได้ คุณค่าของการบูรณาการก็ต่างกันไปด้วยค่ะในสองแบบนี้

6. หลักสูตรท้องถิ่น คำนี้ จะว่าผิดก็ไม่ผิด จะว่าถูกก็ไม่ถูก ต้องมองบริบท ถ้าเมื่อไรเรามีหลักสูตรทัองถิ่น ที่แสดงถึงการมีรายวิชาต่าง ๆ ที่มี sequence เรียงลำดับกันมา ชั้นปีหนึ่งสู่ชั้นปีต่อไป และ นร.ต้องเรียน แบบนี้ เราเรียกได้ว่า หลักสูตรท้องถิ่น แต่ถ้าเราแค่สร้างรายวิชา   ให้ นร.เลือกเรียน แบบนี้ ไม่เรียกหลักสูตรท้องถิ่น เพราะมันก็แค่ รายวิชาหนึ่ง เท่านั้นเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2020-12-07 20:26:06 IP : 101.109.160.74


ความคิดเห็นที่ 2 (4179737)

 ขอบพระคุณมากนะครับ 

 ถ้าอย่างนั้น หลักสูตรแกน ก็ไม่มีจริง แต่เป็น รายวิชาแกน ใช่หรือไม่ครับ 

 

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก วันที่ตอบ 2020-12-07 21:03:12 IP : 182.232.140.53


ความคิดเห็นที่ 3 (4179799)

 หลักสูตรแกน กับหลักสูตรแกนกลาง ไม่เหมือนกันค่ะ

หลักสูตรแกนกลางเป็นคำที่ ศธ. เรียกมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในกลุ่มสาระฯต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ ว่าเป็นหลักสูตรแกนกลาง แต่คำคำนี้ ไม่ได้สื่อว่าเป็นหลักสูตรจริง ๆ นั่นคือ ดูจากอะไร ไม่มีโครงสร้างหลักสูตร ไม่มีรายวิชา ไม่มีคำอธิบายรายวิชา ไม่มีรหัสวิชา ไม่มีกำหนดเวลาเรียน เมื่อไม่มีพวกนี้ มันก็ไม่ใช่หลักสูตร

หลักสูตรแกน เป็นรูปแบบหลักสูตรขนิดหนึ่ง เก่าแก่มากแล้ว ในยุคเกือบ 8-90 ปีมาแล้ว หลักสูตรรูปแบบนี้เป็นความพยายามที่จะทำหลักสูตร บูรณาการ โดยกำหนดเป็น theme เป็นแกนกลางของหลักสูตร แล้วนำเรื่องที่จะเรียนอาจมาจากภาษาไทย สังคม วิทย์ คณิต อะไรแบบนี้ มาร้อยเรียงกำหนดเป็นเรื่อง ๆ เรียนภายใต้ theme นั้น ของประเทศไทย สมัยก่อน นิยมทำในสังคมศึกษา เช่น theme จังหวัดของเรา ก็อาจเรียนประวัติิความเป็นมาของจังหวัด รวมภาษาไทย กับสังคมมาเรียนภายใต้เรื่องย่อยนี้ ประชากรในจังหวัด มีคณิต เข้ามาผสมกับสังคม  การทำมาหากิน ในจังหวัด ก็อาจรวมการงานอาชีพ คณิต สังคมเข้าด้วยกัน พืชเศรษฐกิจในจังหวัด ก็รวมสังคม วิทย์ อะไรแบบนี้เป็นต้น ชื่อรายวิชา จะมีลักษณะเป็น theme 

รายวิชาแกน  หมายถึง รายวิชาบังคับ ที่ใช้บังคับหลายสาขาวิชา ที่ต้องเรียนรายวิชาเหล่านี้เหมือนกัน อุดมศึกษา เรียกกลุ่มวิชาแกน ข้างในมีรายวิชาต่าง ๆ ที่จะบอกว่า สาขาวิชาอะไรที่ต้องเรียนรายวิชานี้ในกลุ่มนี้เหมือนกัน แต่ ใน รร. ไม่ใช้กันค่ะ ใน รร. จะใช้คือกลุ่มวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับ ที่ ศธ. มาใช้ว่ารายวิชาพื้นฐาน ซึ่งจริง ๆ คำนี้ ในระดับอุดมศึกษา ไม่ใช่ความหมายว่ารายวิชาบังคับ แบบ ศธ ใช้ กลุ่มวิชา      พื้นฐาน ของมหาวิทยาลัย อาจมีทั้งรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก อยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้ แต่มันสื่อความหมายว่า สาขาวิชานี้ ต้องเรียนวิชาอะไรที่เป็นพื้นฐานบ้าง เป็นพื้นฐานวิชาชีพ เช่น หลักสูตร วท.บ. ไม่ว่าสาขาวิชาใด ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีว แคลคูลัส อะไรแบบนี้เป็นต้น ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาตยา วันที่ตอบ 2020-12-08 08:08:26 IP : 101.109.160.74[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.