ReadyPlanet.com
dot dot


สมัครสมาชิกสมาคม

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี สมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย

     *ค่าบำรุงรายปี 200 บาท    *ค่าบำรุงราย 3 ปี 500 บาท    

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
ไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ออมทรัพย์ 235-220257-0

ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล (1).pdf


กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน และกรุณา แฟกซ์ แบบฟอร์มกลับพร้อมสำเนาใบ Pay-in หรือ Slip ATM
ที่เบอร์ของสมาคม โทรสาร 02-942-8669 หรือ อีเมล : acitthailand@hotmail.com

 

เอกสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม

 

1. สิทธิ์การนำบทความทางวิชาการของท่านเผยแพร่ทาง Website ของสมาคม

 

2. วารสารประจำสมาคม (ในอนาคต)

 

3. สิทธิ์การประชุมวิชาการประจำปี

 

4. ได้รับข่าวสารของสมาคม
 ฯลฯ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย เลขที่ 50 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0818298040 อีเมล : acitthailand@hotmail.com