ReadyPlanet.com
dot dot


ชื่อนั้นสำคัญไฉน

 ชื่อนั้นสำคัญไฉน

 

                                                ดร.วิโรฒน์  ชมภู

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา

 

ในยุคที่มีการให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อ และมีการเปลี่ยนชื่อกันจนเจ้าหน้าที่ด้านงานทะเบียนราษฏร์เวียนหัว เพราะต้องการให้เป็นไปตามหลักการทางโหราศาสตร์ เพื่อส่งผลให้เจ้าของชื่อพบความสำเร็จและความเจริญเพื่อให้เป็นไปตามกระแสสังคม ผมเลยขอพูดถึงการตั้งชื่อในแวดวงการศึกษา  ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนด้วยเช่นกัน

การตั้งชื่อต่างๆในทางการศึกษานั้นก็เป็นสิ่งที่ควรหันมามองและให้ความสำคัญโดยในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การตั้งชื่อก็มีที่มาและมีที่ไป อันเป็นความแตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียน  ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น  วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ค่านิยม ภาษาถิ่น แต่ละโรงเรียนจึงมีความพยามที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาหรือสถานศึกษาของตน ไม่ว่าจะเป็นชื่อแผนการเรียน  ชื่อวิชา ชื่อหน่วยการเรียนรู้  หากแต่หลายท่านอาจไม่เข้าใจว่าหลักการตั้งชื่อนั้นอยู่ที่อะไร  มีข้อจำกัดใดบ้าง  เพราะเท่าที่เราได้ยินกันก็เหมือนๆกันเกือบทุกโรงเรียนได้มีการตั้งชื่อแผนการเรียน ก็มี แผนการเรียน วิทย์-คณิต ศิลป์-ภาษา  ศิลป์-คำนวณ หากแต่บางโรงเรียนเช่น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ก็มีการตั้งเป็นเอกที่เป็นการเน้นอย่างเฉพาะเจาะจงเช่น  เอกทัศนศิลป์  แอนนิเมชั่น คอมพิวเตอร์ ดุริยางคศิลป์ พลศึกษา อาหาร-การโรงแรม   นาฏยศาสตร์ศิลป์  ซึ่งเป็นการจัดแผนการเรียน ที่นอกเหนือ ไปจาก แผนการเรียนวิทย์  และภาษา

ส่วนการตั้งชื่อวิชานั้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักพบชื่อวิชาที่เหมือนอดีต และเคยชินมาเนิ่นนาน เช่นวิชา เกษตร เกษตรเลือก  ศิลปะ1 ศิลปะ2   คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์บังคับ วิทยาศาสตร์เลือก  เป็นต้น  ซึ่งเป็นการตั้งชื่อ ศาสตร์เป็นชื่อวิชาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนได้ตามแต่ความถนัด ของผู้สอนหรือเพื่อให้ครอบคลุมทุกสาระก็ตาม  หากแต่ท่านทราบหรือไม่ว่า การตั้งชื่อ รายวิชาก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้การเรียนให้นักเรียน เป็นการเสริมแรงทางบวก ให้กับ ผู้เรียนอีกด้วย  ยกตัวอย่างเช่น 

วิถีไทย 1   กีฬาไทย และเพลงไทยลูกทุ่ง

วิถีไทย 2   ผักสวนครัวไทยและการจัดอาหารไทย

จะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นชื่อต้นที่เหมือนกันแต่ก็สามารถตั้งต่อท้ายขยายความได้อย่างน่าสนใจและชี้ชัดถึงเรื่องที่จะเรียนได้

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ว......แสงเพื่อนรัก

ว......อิเลคทรอนิกส์กับของเล่น

ศ.....การ์ตูนแอนิเมชั่น

จะเห็นได้ว่านี่เป็นตัวอย่างชื่อวิชาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของรายวิชาที่จะทำให้นักเรียนตื่นเต้นกับการเรียน และตรงความต้องการที่แท้จริง

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ก็เช่นกัน  การตั้งหน่วยการเรียนรู้นั้นยิ่งมีความสำคัญ เพราะจะทำให้เด็กๆ ได้รู้ถึงเป้าหมายการเรียน  เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง และอาจทำให้ผู้เรียนตื่นเต้นและกระหายใคร่รู้ได้เช่น

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เพื่อนบ้านของต้นข้าว  ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพราะว่ารอบๆต้นข้าวในนานั้นประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกบ ปลา หญ้า หอย  เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรู้ในหลายด้านคือ

วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับระบบนิเวศ

สังคมศาสตร์ ภูมิประเทศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเกษตรการเจริญเติบโตของพืช

ภาษาไทย การอ่านการเขียน

ภาษาต่างประเทศ ทักษะภาษา

ศิลปะ การวาดภาพ  เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ชื่อที่ตั้งนี้เป็นชื่อที่ทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันได้ อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และยังเป็นการดึงดูดความ สนใจจากผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ส่งผลไปถึงการแสดงออกถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ใน เรื่องนั้นอีกด้วย

การตั้งชื่อวิชานั้นเป็นสิ่งที่โรงเรียนสามารถตั้งได้ตามแต่ที่โรงเรียนจะเห็นสมควร และควรคิดใหม่ทำใหม่  แต่อย่าตั้งชื่อซ้ำกันนะครับ ไม่อย่างนั้นคนป้อนข้อมูลเข้าระบบ คอมพิวเตอร์คงเวียนหัวเช่นเดียวกับที่เราได้ข่าวว่ามีคนชื่อนามสกุลเดียวกัน ในประเทศไทย  จนเกิดเรื่องขำขันกันมากมาย    
หลักสูตรและการสอน

“อุ้มบุญ” สอนอะไรได้บ้าง
การออกแบบหลักสูตร ICT และการสอน e-Collaborative Learning article
การสอนเรขาคณิตแบบบูรณาการผ่านสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ
Development of Software Supporting the Foreign ( English) Language
ENGLISH LANGUAGE TEACHING DILEMMA IN THAILANDCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย เลขที่ 50 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0818298040 อีเมล : acitthailand@hotmail.com