ReadyPlanet.com
dot dot
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติหลักสูตรและการสอน กับ สาขาเฉพาะทาง (ครูสังคมศึกษา) 2015-12-212021-01-1538985
 
กระทู้ปกติการสร้างแบบทดสอบ; การหาค่า p/r (สงสัย) 2015-02-222019-03-0451495
 
กระทู้ปกติสามัตถิยะการสอน? (สงสัย) 2014-12-032014-12-1630325
 
กระทู้ปกติวิธีการสอนใดได้ผลดีที่สุดสำหรับนักสึกษา (นัยทิพย์) 2012-08-112012-08-1460855
 
กระทู้ปกติการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Flexible learning) (คุณครู) 2010-07-072010-11-1671985
 
กระทู้ปกติวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ทับทิม) 2010-05-142015-02-17249085
 
กระทู้ปกติKPA VS Cognitive,Affective ,Psychomotor Domain (สงสัย) 2019-12-052020-07-1721326
 
กระทู้ปกติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้คำถามเป็นฐานคิด (ศิษย์มีครู) 2019-09-222019-09-2711906
 
กระทู้ปกติจะประเมินผู้เรียนว่าเด็กมีความสามารถในการคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือแบบอริยสัจ ด้วยวิธีการใด ด้วยแบ (ครูต่างจังหวัด) 2017-05-102017-05-2022426
 
กระทู้ปกติเรื่องข้องใจเกี่ยวกับวิจัย การทดสอบและการเรียนรู้ (curious learner) 2017-01-222017-10-2522646
 
กระทู้ปกติหลักการวิจัยในชั้นเรียน (learner) 2015-11-282020-04-2258246
 
กระทู้ปกติจุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และตัวชี้วัด? (สงสัย) 2015-02-082015-02-22163766
 
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง แนวโน้มหลักสูตรและการสอนในศต (ผู้ประสานงาน) 2014-12-192015-01-1324256
 
กระทู้ปกติหลักสูตรอิงมาตรฐาน (็Hon) 2014-10-042016-11-1652996
 
กระทู้ปกติcritical-interpretive paradigm และ positivist-constructionist paradigm (ครูตัวน้อย) 2013-01-152013-01-3153665
 
กระทู้ปกติอยากอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ครูภูธร) 2010-12-012011-04-0935995
 
กระทู้ปกติ Project Based Learning (เขมณัฏฐ์) 2010-10-052011-09-2699116
 
กระทู้ปกติครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาอังกฤษได้ปรับปรุงแล้วทำไมไม่ผ่าน (ครูภูธร) 2010-08-212011-08-1475876
 
กระทู้ปกติPBL กับ Problem Solving (พงศธร) 2010-07-082017-01-0382956
 
กระทู้ปกติกระบวนการวิจัยที่ดีควรเป็นอย่างไร (Chan) 2017-05-072020-11-2338517
 
กระทู้ปกติจะพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมอะไรดีนักเรียนจะสามารถฝึกนิสัยรักการอ่านและอ่านจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่ (นครรัฐ โชติพรม) 2013-06-132013-07-2943717
 
กระทู้ปกติการเข้าร่วมประชุมสมาคม (ครูภาคเหนือ) 2010-09-062010-10-0635307
 
กระทู้ปกติการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STS (krupra) 2010-04-042010-04-3085417
 
กระทู้ปกติโครงงาน กับ IS (ธวัชชัย) 2018-01-162018-06-12129448
 
กระทู้ปกติจัดการเรียนการสอน STEM ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ อย่างไรจึงจะถูกต้อง และเหมาะสม (ครูต่างจังหวัด) 2017-05-292017-10-1349928
 
กระทู้ปกติขอความช่วยเหลือจากชาว STS approach หน่อยครับ (กระปุกน้อย) 2011-05-232011-12-1552266
 
กระทู้ปกติขอข้อมูลหลักสูตร Honnor Program ,Double Degree ,AC Program ,AP Program (นิรดา) 2010-05-252014-09-0272628
 
กระทู้ปกติScope and Sequence (ครูนักวิจัย) 2014-12-152015-01-0343519
 
กระทู้ปกติการสอนแบบ 4 MAT (ครูบนดอย) 2010-09-062012-05-1468399
 
กระทู้ปกติการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทำไมน้อยจังคะ (Paidaeng) 2010-04-092010-09-1750219
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย เลขที่ 50 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0818298040 อีเมล : acitthailand@hotmail.com