ReadyPlanet.com
dot dot
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติจัดการเรียนการสอน STEM ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ อย่างไรจึงจะถูกต้อง และเหมาะสม (ครูต่างจังหวัด) 2017-05-292017-10-1349938
 
กระทู้ปกติเทรนและแนวโน้มการทำวิจัยของหลักสูตรและการสอน (สงสัย) 2017-01-082017-10-2534443
 
กระทู้ปกติเรื่องข้องใจเกี่ยวกับวิจัย การทดสอบและการเรียนรู้ (curious learner) 2017-01-222017-10-2522656
 
กระทู้ปกติตัวชี้วัด (สุทธิสาร) 2018-02-032018-02-0428253
 
กระทู้น่าสนใจMaster Teacher ของ สพฐ. (พงศธร) 2010-07-302018-03-052679260
 
กระทู้ปกติขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิ ปร.ด.หลักสูตรและการสอน (อาจารย์หนุ่ม) 2017-02-272018-03-1315764
 
กระทู้ปกติหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ดีมีลักษณะอย่างไร (ครูต่างจังหวัด) 2017-01-122018-04-0441435
 
กระทู้ปกติเราควรจัดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมอย่างไร (ครูต่างจังหวัด) 2018-05-252018-05-2718023
 
กระทู้ปกติโครงงาน กับ IS (ธวัชชัย) 2018-01-162018-06-12129458
 
กระทู้ปกติการใช้คำ 2 คำในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (C&I) 2010-12-032018-07-02886312
 
กระทู้ปกติการสอนแบบร่วมมือ (จ๋า) 2018-07-032018-07-0421964
 
กระทู้ปกติคำถามวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน แทนกันได้หรือไม่ (wit) 2017-07-252018-07-16114842
 
กระทู้ปกติจะแก้ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.โท ป.เอก ตรวจงานไม่สม่ำเสมอ หรือไม่ตรวจงานอย่างไรดี (นิสิต) 2017-06-232018-08-0431935
 
กระทู้ปกติการตั้งชื่อรายวิชา (ทัศนีย์) 2018-09-182018-09-2035012
 
กระทู้ปกติมาตรฐานการเรียนรู้ กับ ตัวชี้วัด เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ? (ครูกานต์ บ้านอยู่ซอยตัน) 2019-01-062019-01-0853352
 
กระทู้ปกติใครเป็นผู้จัดทำ หลักสูตรท้องถิ่น ครับ? (ครูกานต์ บ้านอยู่ซอยตัน) 2019-01-252019-01-2741041
 
กระทู้ปกติอะไรคือ หัวใจสำคัญ ขอหลักสูตร ครับ? (ครูกานต์ บ้านอยู่ซอยตัน) 2019-02-032019-02-0438131
 
กระทู้ปกติข้อสอบข้อนี้เฉลยถูกไหมครับ? (ครูกานต์ บ้านอยู่ซอยตัน) 2019-02-032019-02-0412191
 
กระทู้ปกติหน่วยการเรียนรู้ไม่ใช่ องค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตร 2551 ใช่ไหมครับ? (ครูกานต์บ้านอยู่ซอยตัน) 2019-03-012019-03-0223881
 
กระทู้ปกติการสร้างแบบทดสอบ; การหาค่า p/r (สงสัย) 2015-02-222019-03-0451515
 
กระทู้ปกติจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กับ จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง ต่างกันอย่างไรครับ? (ครูกานต์ บ้านอยู่ซอยตัน) 2019-03-072019-04-0124253
 
กระทู้ปกติถ้าต้องการจะออกข้อสอบของหลักสูตรและการสอนในระดับปริญญาตรีควรออกแนวไหนดีค่ะ (วริน) 2019-05-112019-05-1212741
 
กระทู้ปกติจบปริญญาตรีจะต่อปโท หลักสูตรและการสอน (นิสิตผู้สงสัย) 2019-06-302019-07-0112291
 
กระทู้ปกติศึกษานิเทศก์กับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (สงสัน) 2019-07-142019-07-1512891
 
กระทู้ปกติการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร (ครูต่างจังหวัด) 2019-08-132019-08-1310880
 
กระทู้ปกติการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร (ครูต่างจังหวัด) 2019-08-132019-08-1311410
 
กระทู้ปกติการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร (ครูต่างจังหวัด) 2019-08-132019-08-1414023
 
กระทู้ปกติศึกษานิเทศก์ในยุคปัจจุบันยังจำเป็นหรือไม่ (สงสัย) 2019-06-112019-08-1513382
 
กระทู้ปกติหลักสูตรคืออะไร? (สงสัย) 2019-08-252019-08-2715101
 
กระทู้ปกติการสอนโครงงานในโรงเรียน (ครูเหมียว) 2019-09-032019-09-0513893
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย เลขที่ 50 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0818298040 อีเมล : acitthailand@hotmail.com